Aktuality

VIANOČNÝ LIST P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí príbuzní, priatelia a dobrodinci!

Sme svedkami veľkého pohybu ľudí. Cestujeme nielen po Slovensku, ale i do cudziny.  Ľudia neraz opúšťajú svoj domov kvôli práci, oddychu, ale i preto, že ich odtiaľ vyháňa nebezpečenstvo, zlá politická alebo ekonomická situácia. Čoraz častejšie stretávame v našom prostredí ľudí z iných krajín, ináč hovoriacich či dokonca inej rasy. Zakusujeme, ako sa náš život prelína so životom a so „svetom“ iných. Pre staršiu generáciu, alebo pre tých, ktorí necestujú, je to neraz nielen zaujímavé ale i náročné. Prichádzajúci človek nás môže nielen vyrušiť z nášho stereotypu, ale spolužitie s ním môže byť veľmi náročné. Nevieme sa s ním dohovoriť, jeho spôsob života je iný a stáva sa i to, že je potrebné sa podeliť s tým, čo považujeme za svoje. Tieto skúsenosti by nás však nemali viesť k tomu, aby sme prehliadli skutočnosť, že prítomnosť cudzieho človeka nás môže i obohatiť. Aj ten, kto je chudobný, nám môže priniesť to, čo my nemáme a nepoznáme.

Každoročná oslava Ježišovho narodenia sa stáva akýmsi stereotypom. Používame na to výraz tradícia. Každoročne rovnako slávime Štedrý večer, pripravujeme rovnaké jedlá… Zmena však nastane, keď príde do rodiny nový člen a prinesie niečo nové; nové jedlo alebo zvyk.

Vianočné sviatky sú oslavou Ježišovho narodenia a v skutočnosti ide v nich o prelínanie dvoch svetov: Božieho, nadprirodzeného sveta, s naším pozemským svetom. Boh sa stal človekom. Hoci bol chudobný a odkázaný na pomoc pozemskej matky a chudobného tesára, prišiel, aby nás obohatil. A to dokonca tak, že nik iný nám doteraz nedal a ani nemôže dať to, čo nám On daroval. Dáva nám niečo, čo sme nemali,  a čo by sme bez neho ani nemohli mať. Boh vstupuje do našich dejín tak, že berie na seba ľudskú prirodzenosť. Prijíma telo, ktoré nemal, ale zároveň nás ľudí „dvíha“ a robí nás Božími deťmi. Dáva nám to, čo nemôžeme mať bez neho. Robí nás „viac“ ľuďmi, pretože nás robí „viac“ Božími. On, ktorý sa stal chudobným, prináša bohatstvo, ktoré sa nedá doceniť. Boží Syn nás nekonečne obohacuje svojím príchodom na svet; človek je pozdvihnutý k Božiemu životu. Tu nachádzame toto prelínanie svetov v tom najkrajšom slova zmysle.

Prichádza i ako Učiteľ, aby nás naučil milovať, a tak nás chce učiť, ako máme pretvárať svet. Posolstvo a obohatenie, ktoré nám Boží Syn prináša, zostávajú s nami natrvalo. Slávenie jeho narodenia sa tak pre nás stáva úlohou a záväzkom. Ak Ho prijmeme, obohatí nás a naučí nás žiť ináč, plnšie, radostnejšie.

Milí príbuzní, priatelia a podporovatelia misijného diela, chcem sa Vám touto cestou poďakovať za všetko, čím ste napomohli pri napĺňaní nášho poslania a činnosti. Vďaka Vašim modlitbám a obetám sme mohli rozvíjať mnohé apoštoláty na Slovensku i vo svete. Podarilo sa nám zorganizovať viacero táborov pre deti, miništrantov a mládež. Tento rok nám situácia umožnila navštíviť viacero farností a vykonať ľudové misie. Podporili ste obetavo viaceré projekty, hlavne v Afrike a Ázii. Vďaka Vašej obetavosti a podpore naši študenti mohli pokračovať v štúdiách. Tento rok dvaja spolubratia zložili prvé sľuby, traja obnovili na jeden rok a Frt. Lukáš Hanúsek zložil doživotné sľuby a bol vysvätený za diakona. Tohto roku prišli na Slovensko aj dvaja mladí spolubratia, seminaristi z Vietnamu. Budú sa tu pripravovať na svoje misijné poslanie.  

Milí naši príbuzní, priatelia a dobrodinci! Týmto listom Vás všetkých pozdravujem a ďakujem za všetky Vaše modlitby a obetavosť, ktorými nám pomáhate. Ďakujem aj v mene tých, ku ktorým sa Vaša pomoc dostáva. Taktiež my sa modlíme za Vás a každý mesiac obetujeme za Vás desať svätých omší.

V mene svojom i v mene všetkých spolubratov Vám zo srdca vyprosujem milostiplné a radostné sviatky Narodenia Ježiša Krista. Božie požehnanie nech Vás sprevádza po celý nový rok.

            P. Pavol Kruták SVD

Provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie