Zamyslenia

1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

1. srpna 2020 / Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

„V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.“

Mt 14,1-12

Zamyšlení:

Jan Křtitel jako
první ohlašoval příchod Ježíše Krista a jeho království. A jako první
pro něj trpěl. Byl uvězněn v žaláři krále Heroda i přesto, že sám
Herodes byl jeho posluchačem. Často se při jeho kázáních cítil provinile. Vedl
totiž velice nevázaný život a vzal si za ženu ženu svého bratra. Jan
s ním mluvil velice otevřeně a odsuzoval jeho hříšné chování. Obrovské zástupy lidí, které poslouchaly
Janova kázání, rozšířily zprávy o něm po celé zemi. Všichni
s hlubokým zájmem čekali, jak skončí jeho uvěz­nění. Jeho čistý život a
veliká oblíbe­nost dávaly lidem naději, že se mu nic zlého nestane. Herodiadě se to ani trošku nelíbilo. A chtěla se pomstít. Pomocí
lsti sej í to povedlo …

Aplikace:

1/ Nechovám se někdy jako Herodes? – hledám záminky a výmluvy jak obejít Boží přikázání…

2/ Umím se vždy hrdět hlásit ke své víře?

Petra

Vdaná, malířka
skla, 38 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie