10. august 2020 / Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

10. august 2020 / Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

Jn 12, 24-26

Zamyslenie:

Žijeme vo svete, kde nie je núdza o najnovšie výdobytky techniky a kedy internet nás dokáže spojiť s druhým človekom na opačnej strane zemegule v priebehu niekoľkých sekúnd. Človek akosi prirodzene túži žiť v spoločenstve a predsa si uvedomuje, že ani sociálne siete, nech sú akokoľvek dobré, nie sú schopné naplniť prázdnotu jeho srdca. Lebo človek ako zrno neodumrel ešte tomuto svetu a preto ostáva prázdny. Boh chce premieňať srdce človeka a napĺňať jeho prázdnotu skrze svoje slovo a Eucharistiu. Preto sa nemám báť siahnuť po tomto prostriedku, ktorý tak veľmi potrebujem, aby môj život mal zmysel.

Aplikácia:

1/ Aj v tejto dobe byť zodpovedný a vymedziť si čas na internete, ale aj pre modlitbu.

2/ Každý deň si prečítať aspoň pár veršov z Biblie a vpustiť ich do srdca, aby Boh zapĺňal prázdnotu srdca.

Ján

ženatý, gréckokatolícky kňaz, 30 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.