Zamyslenia

11. máj, Pondelok / 2 po 5. veľkonočnej nedeli

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Zamyslenie:

…zachovávať prikázania…a byť preto milovaný! To je
prisľúbenie, to je cesta do raja, to je miesto v Otcovom príbytku – kto by
tam nechcel!

A aké sú naše predsavzatia dať sa na túto cestu
jednoznačné, aká je naša túžba mocná, aké je naše srdce zapálené!!!

Ale potom príde realita: nedostatok vôle,
malicherné každodenné zlyhania, ale i (vý)činy, pre ktoré sa červenáme po celý
život…

Konfrontácia vlastných skutkov s Kristovým
absolútnym odovzdaním sa Otcovým prikázaniam býva zahanbujúca…

No absolútna Láska nám dáva opäť silu vstať – a opäť
sa pokúšať o skutky, ktoré nám otvoria dvere do Jeho Príbytku…

Prosím, Pane, daj nám silu vstávať.

Aplikácia:

1) Aké oslobodzujúce je pomyslieť si, že každý nový deň je príležitosťou na konanie skutkov podľa prikázaní!

2) Aké nádejné je zveriť sa do pôsobenia Ducha svätého!

Miroslava, vydatá, vysokoškolský pedagóg,
58 r.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie