Zamyslenia

11. máj, Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14,21-26

Zamyslenie:

Podľa mňa by sa Slávnosť
zoslania Ducha Svätého mala sláviť 8 dní. Veď On je
síce posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice, ale je prvý pri prebúdzaní
našej viery. Bez
neho by sa Mária nikdy nestala Matkou Božieho Syna. Bez jeho pôsobenia by kňaz
mohol odriekať modlitby nad darmi chleba a vína a nikdy by sa
z nich nestala Eucharistia. Veď iba ak v Duchu Svätom môžeme
povedať – Ježiš je Pán – a On sám nás uvádza do plnej pravdy. Je naším Zástancom
a Tešiteľom. Dáva nám výrečnosť vo chvíľach, keď máme obhájiť nádej, ktorá
je v nás.

            V krste
z nás robí Božie deti a uvádza nás do života Najsvätejšej Trojice. Učí nás
modliť sa, prichádza na pomoc našej slabosti a prihovára sa za nás
nevysloviteľnými vzdychmi. Svätým nepokojom nás povoláva do služby a vydávať
svedectvo. Bez Neho by neexistovali vnuknutia,
ktoré pobádajú k drobným skutkom či veľkým dielam, ktoré menia životy ľudí
i dejiny sveta. On obdarováva potrebnými darmi na všeobecné budovanie i osobné
posvätenie. Sprostredkováva a udeľuje milosť zo života sviatostí a umožňuje
nám chápať Písmo v tom istom duchu, v akom bolo napísané.  

            Tento
tichý Hosť našich duší prebýva v nás a považuje nás za svoj chrám. Vďaka Nemu,
môžeme zažívať intimitu s Bohom, chápať našu hodnotu a v iných adorovať
presvätú, čistú Hostiu – samého Krista.

            Skúsme
si teraz toto všetko zo života viery odmyslieť. A prídeme na to, že bez
Ducha Svätého to tu všetko môžeme rovno zabaliť. Viete čo? Podľa mňa aj osemdňová
slávnosť by bola málo. Bez Neho by vlastne nemal byť ani jeden deň. Preto by
sme mali z nášho života urobiť jednu veľkú oslavu – Turíce, ktorých
pozemské slávenie sa ukončí až našim posledným výdychom.

Aplikácia:

1. Pod akými menami poznáš Ducha Svätého?

2. Nezabúdaš, že Duch Svätý je osoba Najsvätejšej Trojice – ktorá nie je o nič menšia ani v dôstojnosti ani v dôležitosti ako Otec i Syn?

Igor

kňaz,
40 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie