11. máj, Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14,21-26

Zamyslenie:

Podľa mňa by sa Slávnosť zoslania Ducha Svätého mala sláviť 8 dní. Veď On je síce posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice, ale je prvý pri prebúdzaní našej viery. Bez neho by sa Mária nikdy nestala Matkou Božieho Syna. Bez jeho pôsobenia by kňaz mohol odriekať modlitby nad darmi chleba a vína a nikdy by sa z nich nestala Eucharistia. Veď iba ak v Duchu Svätom môžeme povedať – Ježiš je Pán – a On sám nás uvádza do plnej pravdy. Je naším Zástancom a Tešiteľom. Dáva nám výrečnosť vo chvíľach, keď máme obhájiť nádej, ktorá je v nás.

            V krste z nás robí Božie deti a uvádza nás do života Najsvätejšej Trojice. Učí nás modliť sa, prichádza na pomoc našej slabosti a prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Svätým nepokojom nás povoláva do služby a vydávať svedectvo. Bez Neho by neexistovali vnuknutia, ktoré pobádajú k drobným skutkom či veľkým dielam, ktoré menia životy ľudí i dejiny sveta. On obdarováva potrebnými darmi na všeobecné budovanie i osobné posvätenie. Sprostredkováva a udeľuje milosť zo života sviatostí a umožňuje nám chápať Písmo v tom istom duchu, v akom bolo napísané.  

            Tento tichý Hosť našich duší prebýva v nás a považuje nás za svoj chrám. Vďaka Nemu, môžeme zažívať intimitu s Bohom, chápať našu hodnotu a v iných adorovať presvätú, čistú Hostiu – samého Krista.

            Skúsme si teraz toto všetko zo života viery odmyslieť. A prídeme na to, že bez Ducha Svätého to tu všetko môžeme rovno zabaliť. Viete čo? Podľa mňa aj osemdňová slávnosť by bola málo. Bez Neho by vlastne nemal byť ani jeden deň. Preto by sme mali z nášho života urobiť jednu veľkú oslavu – Turíce, ktorých pozemské slávenie sa ukončí až našim posledným výdychom.

Aplikácia:

1. Pod akými menami poznáš Ducha Svätého?

2. Nezabúdaš, že Duch Svätý je osoba Najsvätejšej Trojice – ktorá nie je o nič menšia ani v dôstojnosti ani v dôležitosti ako Otec i Syn?

Igor

kňaz, 40 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie