Zamyslenia

12. srpen / Středa po 19. neděli v mezidobí

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Lk 18, 15-20

Zamyšlení:

Z tohoto
úryvku je patrné, že veškeré naše chování na zemi se odrazí
i v nebeském životě. Proto bychom to měli mít na paměti a podle
toho uzpůsobit své jednání zde na zemi, abychom se pak na věčnosti neměli před
Bohem za co stydět. Také nám Pán sděluje, že pokud ho o něco žádáme
a modlíme se za to, že nám to dá. 

Aplikace:

1/ Žijeme zde na zemi tak, abychom se za to na věčnosti nemuseli stydět?

2/ Důvěrujeme Bohu, že naše modlitby vyslyší?

Veronika

vdaná,
účetní, 40 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie