12. srpen / Středa po 19. neděli v mezidobí

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Lk 18, 15-20

Zamyšlení:

Z tohoto úryvku je patrné, že veškeré naše chování na zemi se odrazí i v nebeském životě. Proto bychom to měli mít na paměti a podle toho uzpůsobit své jednání zde na zemi, abychom se pak na věčnosti neměli před Bohem za co stydět. Také nám Pán sděluje, že pokud ho o něco žádáme a modlíme se za to, že nám to dá. 

Aplikace:

1/ Žijeme zde na zemi tak, abychom se za to na věčnosti nemuseli stydět?

2/ Důvěrujeme Bohu, že naše modlitby vyslyší?

Veronika

vdaná, účetní, 40 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie