13. červenec / Pondělí 15. Týdne v mezidobí

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.

Mt 10,34-11,1

Zamyšlení:

„ Kdo miluje syna či dceru více nežli mne, není mne hoden…“ jako matce mi tento požadavek příjde zvláštní. Opravdu Pán chce něco takového? Opravdu chce ať zapřeme celou svou rodinu- otce, matku, ostatní příbuzné a vyjdeme Mu vstříc? Ať jej milujeme nadevše na světě a řídíme se jeho přikázáními??? ANO. Vždyť zde se také píše: „Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ Není to krásné? Pokusit se žít lepší život, změnit své staré návyky a snažit se být příkladem pro druhé. Žít takový život, jaký si Pán přeje, abychom žili…. Jistě to nebude snadné, jsme jen lidé, chybující hříšní lidé. A Pán je tak úžasný ve své lásce k nám. Odpouští nám zase a znova, a pořád…

Navíc- Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.

Aplikace:

1/ Co vše dělám proto, abych Tě byl hoden Pane?

2/ Prosme za sebe i za ostatní, abychom uměli naslouchat Božímu Slovu a řídili se jím.

Petra

vdaná, malířka skla, 38let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie