Zamyslenia

13. červenec / Pondělí 15. Týdne v mezidobí

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí’. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.

Mt 10,34-11,1

Zamyšlení:


Kdo miluje syna či dceru více nežli mne, není mne hoden…“ jako matce mi tento
požadavek příjde zvláštní. Opravdu Pán chce něco takového? Opravdu chce ať
zapřeme celou svou rodinu- otce, matku, ostatní příbuzné a vyjdeme Mu
vstříc? Ať jej milujeme nadevše na světě a řídíme se jeho přikázáními???
ANO. Vždyť zde se také píše: „Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však
ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ Není to krásné? Pokusit se žít lepší
život, změnit své staré návyky a snažit se být příkladem pro druhé. Žít takový
život, jaký si Pán přeje, abychom žili…. Jistě to nebude snadné, jsme jen
lidé, chybující hříšní lidé. A Pán je tak úžasný ve své lásce k nám.
Odpouští nám zase a znova, a pořád…

Navíc-
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby kdo v něho
věří nezahynul, ale měl život věčný.

Aplikace:

1/ Co vše dělám proto, abych Tě byl hoden Pane?

2/ Prosme za sebe i za ostatní, abychom uměli naslouchat Božímu Slovu a řídili se jím.

Petra

vdaná,
malířka skla, 38let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie