14. srpen / Pátek, Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

14. srpen / Pátek, Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

Dnešní Boží Slovo:
Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“
Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“ On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“

Mt 19,3-12

Zamyšlení:

V tomto textu mne vždy nejvíce osloví část:  „Proto opustí muž otce matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden.“ A to zakončení této věty: NEJSOU DVA ALE JEDEN. Muž se ženou mají být jeden! Jejich jednota nemá být narušována jen ze strany rodičů, které mají opustit, ale ze strany všech lidí a vůbec všeho kolem nich. Mají být jedno tělo nejen po fyzické stránce, ale ve všem svém jednání. Toto platí pro muže a ženu během celého jejich společného života. Pokud nejsou jedno, tak to mnohdy vede k rozkolu v soužití mezi nimi. Když půjdeme do důsledku, tak pokud jednou někoho přijmu a jsem s ním jedno, tak se nemůže stát, že budu někdy uvažovat o rozluce, protože tím bych vlastně opustila sebe sama. Není vždy jednoduché být jedno se svým mužem či ženou, ale je nutné si to připomínat den co den, že tomu tak má být 🙂 a prosit Pána o jeho pomoc a požehnání. A především  děkovat za vše co se nám podaří a vůbec za každou chvíli, kterou se svým mužem/ženou můžeme společně strávit.

Aplikace:

1/ Zamysli si nad tím, zda se Ti skutečně daří (dařilo) být jedno se svým mužem/ženou. Pokud jsi svobodný, tak uvažuj nad tím, zda by jsi byl toho schopen/schopna.

2/ V modlitbě odevzdej Pánu Bohu jeden pár ve svém okolí, kterému se to příliš nedaří a popros o Boží pomc pro jejich soužití.

Kateřina

vdaná, 4 děti, stavební projektantka, 47 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie