Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“ On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním ale iba kňazi?“ A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. Keby ste vedeli, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,“ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ (Mt 11, 25-27)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Pán Ježiš akoby sledoval, že čo sme počas života zasiali, aby mohol pozbierať ovocie svätosti. Nájde lásku, lásku k Bohu a k blížnemu? Ježiš opravuje puntičkársku kazuistiku rabínov, ktorí robia zákon o sobotnom odpočinku úplne neúnosným: Bude nám musieť pripomenúť, že Jeho zaujíma len naše srdce, naša schopnosť milovať?

„Hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa v sobotu robiť nesmie.“ (Mt 12, 2). A neuveriteľné je, že to mysleli úprimne. Ako vôbec môže niekto zakazovať robiť dobrý skutok?

Je tu niečo, čo nám pripomína, že nemôže existovať dôvod, ktorý by nás ospravedlňoval, aby sme nepomáhali iným.

Skutočná láska rešpektuje požiadavky spravodlivosti tým, že zabraňuje tomu, aby sme upadli do svojvôle alebo rozmaru, a zároveň zabraňuje tomu, aby krutosť zabíjala skutočného Božieho Ducha zákona; láska totiž nie je nič iné ako neustále pozývanie k láske, k darovaniu sa druhým.

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 12, 7).

Opakujme si to mnohokrát, aby sme si to vryli do srdca: Boh, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, chce, aby sme boli milosrdní. „Aký je Boh blízky tým, ktorí vyznávajú jeho milosrdenstvo! Áno; Boh nie je ďaleko od tých, čo sú skrúšení v srdci“ (sv. Augustín). A ako ďaleko sme od Boha my, keď dovolíme, aby sa naše srdce premenilo na tvrdý kameň!

Ježiš Kristus poukázal farizejom, že odsudzujú nevinných. To je vážne obvinenie. Ale čo my? Zaujímajú nás vážne problémy iných ľudí? Posudzujeme ich s láskou a súcitom, akoby sme súdili priateľa alebo brata? Skúsme sa predsa len nestratiť.

Prosme Matku Božiu, aby nás urobila milosrdnými a ukázala nám, ako odpúšťať. Buďme dobrotiví a láskaví. A ak objavíme vo svojom živote niektoré detaily, ktoré nezapadajú do jadra tejto dispozície, teraz je vhodný čas na ich nápravu, a to sformulovaním nejakého plodného úmyslu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie