16. Července, Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

Ježíš se ujal slova a řekl: „ Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Mt. 11,28-30

Zamyšlení:

Ježíši ty říkaš já vás občerstvím, učte se ode mne. Chci se nechat Ježíši tebou dnes občerstvovat, učit, chci dnes opět zasednout do tvé školy a učit se tichosti a pokoře, nechat se plnit tvým pokojem. Pokojem, který svět neumí dát, umíš ho dát jenom ty. Ježíši vkládám do tvých rukou všechnu tíhu svého života, tíhu vztahů, nezdarů, tíhu svých pádů, vzpomínek. Chci se dnes tebou občerstvovat, ty jsi živý pramen. Chci si dnes znovu a znovu obléct tvůj plášť pokoja, tichosti, plášť pokory.

Aplikace:

1/ Kde je tvůj zdroj občerstvení v životě ? Kde hledáš pomoc?

2/ Co chceš dnes Ježíši vložit do rúk? Představ si jak Ježiši dávaš své jho a On tě obléká do svého pláště pokoja a pokory.

Jana

matka, lékařka, 55 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie