16. srpna, 20. neděle v mezidobí

16. srpna, 20. neděle v mezidobí

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „ Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. „ Odpověděl: „ Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského“. Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „ Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „ Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „ Ovšem, Pane, jenže i psící se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato ji řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.
Mt.15, 21-28

Zamyšlení:

Žena křičela, prosila, přimlouvala se, klaněla. Ježíši i já někdy volám, křičím, pomoz mi, pomoz dětem naším, přimlouvám se. Přemítám si situace, kdy jsou mé modlitby tak úpenlivé, jako u této ženy, kdy jsou vyslovované s takovou důvěrou. Ježíši posilni mou víru, mou vytrvalost v modlitbě, mou důvěru. Ty říkaš v modlitbách neustávejte, modlete se bez ustání, proste a dostanete. „ Ale on jí neodpověděl ani slovo“. Prosím Ježíši o trpělivost, důvěru v čase, kdy se mi zdá, že mé modlitby neslyšíš, kdy je ticho, žádná odpověď nepřichází. Upevni ve mne víru Ježíši ve tvou věrnost v každém čase, i v době ticha. Ježíši dnes chci kráčet se slovem důveřuji Ti Ježíši.

Aplikace:

1/ Jaké má modlitba místo v mém životě? Je to čas skutečného setkání s Ježíšem?

2/ Jak reaguji, když mé modlitby jsou z mého pohledu nevyslyšené?

Jana

matka, lékařka, 55 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie