Zamyslenia

16. srpna, 20. neděle v mezidobí

16. srpna, 20. neděle v mezidobí

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „ Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. „ Odpověděl: „ Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského“. Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „ Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „ Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „ Ovšem, Pane, jenže i psící se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato ji řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.
Mt.15, 21-28

Zamyšlení:

Žena křičela,
prosila, přimlouvala se, klaněla. Ježíši i já někdy volám, křičím, pomoz mi, pomoz
dětem naším, přimlouvám se. Přemítám si situace, kdy jsou mé modlitby tak
úpenlivé, jako u této ženy, kdy jsou vyslovované s takovou důvěrou. Ježíši
posilni mou víru, mou vytrvalost v modlitbě, mou důvěru. Ty říkaš v modlitbách
neustávejte, modlete se bez ustání, proste a dostanete. „ Ale on jí neodpověděl
ani slovo“. Prosím Ježíši o trpělivost, důvěru v čase, kdy se mi zdá, že mé
modlitby neslyšíš, kdy je ticho, žádná odpověď nepřichází. Upevni ve mne víru
Ježíši ve tvou věrnost v každém čase, i v době ticha. Ježíši dnes chci kráčet se
slovem důveřuji Ti Ježíši.

Aplikace:

1/ Jaké má modlitba místo v mém životě? Je to čas skutečného setkání s Ježíšem?

2/ Jak reaguji, když mé modlitby jsou z mého pohledu nevyslyšené?

Jana

matka, lékařka, 55
let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie