17. júl/ Piatok po 15. nedeli v Období cez rok

Dnešné Božie Slovo:

„ V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.
Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“
On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?
A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.
Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Mt 12, 1-8

Zamyslenie:

Farizeji zo strachu, aby dodržali presne Boží zákon a aby s nimi bol Boh spokojný, navýšili Desatoro o množstvo príkazov a zákazov, ktoré s ním často mali spoločné len veľmi málo. Prvotný zápal a lásku k Pánovi nahradili farizeji zápalom a láskou k zákonu, hoci si to možno ani neuvedomovali.

Obviňujú učeníkov s prestupovania Božieho zákona, ktorý si oni po generácie „okrášlili“. ,Veď učeníci nesvätili sobotu, pretože žali, mlátili klasy a mleli zrno a to všetko v jeden sobotný deň.,

Ježiš nás v dnešnom Slove učí, tak ako na iných miestach v evanjeliu, aký je cieľ prikázaní. Majú byť pomocou a službou v raste milosti a lásky k Bohu, blížnym a sebe.

Ak v danej situácii prikázania s týmto cieľom nerátajú, nemôžu zväzovať ani zaväzovať.

„Milosrdenstvo chcem a nie obetu“ je nádherným vyjadrením Otcovej lásky, ktorý svet stvoril a daroval človeku.

A vrcholným prejavom lásky k Bohu nie je sebazápor, zapieranie, zriekanie, plnenie a dodržiavanie bez vnútorného zmyslu. Iba otvorené srdce pre milosť, lásku a túžba po nich, môže urobiť i z týchto vecí čosi vzácne, niečo po čom Božie Srdce prahne. A pre Boha je to v konečnom dôsledku človek sám. Lebo ON je Pánom všetkého a prišiel nás učiť radosti zo života.

Aplikácia:

1/ Vnímam vo svojom vzťahu k Bohu, prikázaniam a jeho Slovu slobodu a radosť Božieho dieťaťa z daru lásky alebo úzkosť podriadenosti a strachu?

2/ Dnes chcem Pánovi ďakovať za dar vnútornej slobody, radosti a Božieho stvorenia, ktoré je tu pre nás.

s. M. Viktória SDR

zdravotná sestra, 42 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.