2. nedeľa po narodení Pána

2. nedeľa po narodení Pána

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“
Jn 1,1-18

Dnes je nedeľa. Taký, trochu iný deň. Možno to v tomto období ani poriadne nevnímame. Mali sme viac voľna, resp. viac sviatkov. Nemuseli sme možno skoro ráno vstávať a ísť do práce, či vystať deti do školy. Viac krát, či možno denne sme boli na sv. omši. A tak nám aj tá dnešná sv. omša môže pripadať ako jedna z mnohých.

Prológ od Jána hovorí o jednej krásnej a veľmi dôležitej veci – o svetle. Týmto svetlom bol a je Kristus. On bol Svetlom i priniesol svetlo. On ohlasoval život vo svetle a sám nám i ukázala, ako v ňom žiť.

            A tak dnes žime naplno v tomto svetle, vnímajme ho, vyhľadávajme, prinášajme ho ďalej. Žiadna rutina, ale nadšenie. Žiadna zotrvačnosť, ale plnosť vášne. Naplno.

Zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti hovoril: „Božia vôľa nadovšetko.“ Mohli by sme to ešte doplniť – Božie Svetlo nadovšetko – preto ho dnes vnímajme, žime z neho a nesme ho ďalej.

            .

Aplikácia:

1/ Vnímaš, že denne chce Boh priniesť svoje Svetlo do tvojho života?

2/ Dokážeš i dnes vidieť čosi zvláštne a vnímať nadšenie? Vieš sa nechať nadchnúť?

Tomáš

rehoľník, 36 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie