Zamyslenia

2. nedeľa po narodení Pána

2. nedeľa po narodení Pána

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.“
Jn 1,1-18

Dnes je
nedeľa. Taký, trochu iný deň. Možno to v tomto období ani poriadne
nevnímame. Mali sme viac voľna, resp. viac sviatkov. Nemuseli sme možno skoro
ráno vstávať a ísť do práce, či vystať deti do školy. Viac krát, či možno
denne sme boli na sv. omši. A tak nám aj tá dnešná sv. omša môže pripadať
ako jedna z mnohých.

Prológ od Jána hovorí o jednej krásnej a veľmi dôležitej veci –
o svetle. Týmto svetlom bol a je Kristus. On bol Svetlom
i priniesol svetlo. On ohlasoval život vo svetle a sám nám
i ukázala, ako v ňom žiť.

            A tak dnes žime naplno
v tomto svetle, vnímajme ho, vyhľadávajme, prinášajme ho ďalej. Žiadna
rutina, ale nadšenie. Žiadna zotrvačnosť, ale plnosť vášne. Naplno.

Zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti hovoril: „Božia vôľa nadovšetko.“
Mohli by sme to ešte doplniť – Božie Svetlo nadovšetko – preto ho dnes vnímajme,
žime z neho a nesme ho ďalej.

            .

Aplikácia:

1/ Vnímaš, že denne chce Boh priniesť svoje Svetlo do tvojho života?

2/ Dokážeš
i dnes vidieť čosi zvláštne a vnímať nadšenie? Vieš sa nechať
nadchnúť?

Tomáš

rehoľník, 36
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie