Zamyslenia

2. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“
Mt 17,1-9

Zamyslenie:
Vždy, keď čítam toto evanjelium, presne sa viem vžiť do kože apoštolov. Čas intenzívne strávený iba s Ježišom bol a je úžasný!

Nehučí práčka, nepočujem vadiť sa moje dospievajúce deti,
nevidím horu riadu  na umytie. Nie som
znechutená z hlášok kolegov či žiakov. Netlačia na mňa nepredvídané
okolnosti a situácie, z ktorých mi občas vyhráva. Čas modlitby – to
znamená len ja a Boh! Koľkokrát som už po svätej omši povedala manželovi,
žeby som sa nechala v kostole spokojne aj zamknúť. Je mi tam dobre. Presne
tie slová povedali apoštoli Ježišovi: „Dobre nám je tu…“ Dokonca dali ponuku
postaviť tam bydlo Ježišovi, Mojžišovi a Elíášovi – a ostať tam
s nimi. Ale Ježiš chce odo mňa aj apoštolov iné: mlčať o tom, čo som
v modlitbe načerpala, zažila s Bohom, nech by to bolo rovnako či ešte
viac silné ako zážitok apoštolov. Miesto toho chce, aby som všetko, čo som
dostala na „hore zblíženia sa“ s Pánom, rozdala. Presne tam, kde to „horí“  a odkiaľ sa aj ja často odťahujem alebo
tam vstupujem s nechuťou. Práve tam je potrebné dávať živú vodu lásky,
pokoja, prijatia, odpustenia, milosrdenstva, trpezlivosti, obety…  Tú, ktorú dostávam v modlitbe.

Aplikácia:

1/ Je pre mňa modlitba časom úniku pred realitou alebo časom čerpania sily pre realitu?

2/ Ako na mne konkrétne dnes vidno dôsledok času stráveného na „hore modlitby“?

Mária

vydatá, katechétka a redaktorka, 49 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie