Zamyslenia

2. srpna /18. nedělě v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše.
„Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí..“

Mt 14,13-21

Zamyšlení:

Ježíš ve své
bolesti a smutku toužil po samotě. I my někdy toužíme po tichu
a klidu, pro svoje trápení, bolest nebo chmury. Jako lék však může působit
pomoc druhým. Díky své bolesti dokážeme v životě pochopit, jak se druhý
cítí. Když dávám, neztrácím, ale naopak získávám. Dávám z mála, ale měním
mnoho. Stejně jako pět chlebů a dvě ryby se nám může jevit, co zmůžu já? Nechme
naše myšlenky vést Ježíšem, v důvěře pak budeme vědět, co dělat. On věří
v nás, že můžeme měnit mnohé. Sám říká: „ Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst.“ Možná si nevěříme,
že my můžeme něco měnit. Ale opak může být pravdou.

Aplikace:

1/ Dokážu vnímat potřeby druhých? Přemáhám své sobectví, že na mě taky nikdo nemyslí? Zvedni telefon a zavolej první, jak se tvůj blízký má? Zastav se na kávu u někoho, kdo už tě možná ani nečeká a věnuj mu svůj čas.

2/ V modlitbě poděkuj, za vše o co jsi neprosil/a. On myslí na tvé potřeby a žehná ti.

Lenka

Vdaná, vedoucí
sociálních a zdravotních služeb, 37 let.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie