Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům: “Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ.’ Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.” (Mt 5, 20-26)

Zamyšlení:

Ježíš nás dnes vyzývá, abychom dělali víc, než jen dodržovali zákony. I když totiž nutně neupadáme do promyšleně zlých skutků, rutina docela často zabíjí touhu po hledání svatosti tím, že se pohodlně přizpůsobí požadavku vlastně jen tak nějak průměrně dobrého chování. Svatý Don Bosko říkával: “Dobré je nepřítelem nejlepšího”. Právě tak se k nám dostává Mistrovo Slovo, které nás vyzývá, abychom byli spravedliví „mnohem bohatším“ způsobem (srov. Mt 5,20), který vychází z velkorysejšího postoje. Existují totiž velké věci, které ale paradoxně v očích lidí znamenají málo – například sůl nebo světlo. Věci tak obyčejné. Ale přeci: ten, kdo je solí a světlem, ten je skutečně velkým. Pán Ježíš s vahou své autority neváhá a mění interpretaci negativního předpisu „Nezabiješ“ (srov. Ex 20,13) v pozitivní význam hlubokého a radikálního smíření. Nic nemůžeme očekávat, když neurovnáme své spory, všechny naše prosby v takovém stavu se obrací proti nám. Nemáme-li lásku, neodpustíme-li, nikdy nemůžeme dosáhnout dobra. Takže ano, platí nezcizoložíš, nepokradeš, nezabiješ, nebudeš toužit po manželce bližního, ale je to vše shrnuto v přikázání lásky – budeš milovat bližního jako sám sebe. Láska je naplněním zákona. Pokud ji budeme důsledně žít, teprve tehdy bude náš život autenticky křesťanský.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie