Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16)

Zamyslenie:

Dnes nám svätý Matúš pripomína slová, ktoré Ježiš povedal o misii nás kresťanov: byť soľou a svetlom sveta. Na jednej strane je soľ nevyhnutným dochucovadlom, aby jedlá mali chuť: bez soli je väčšina jedál takmer bezcenná! Naproti tomu soľ bola v priebehu storočí zásadným prvkom konzervácie potravín, teda chránila potraviny pred rozkladom. Ježiš nám hovorí: —Musíš byť soľou svojho sveta a ako soľ musíš byť chutný a vyhnúť sa rozkladu.

V našej dobe mnohí stratili zmysel života, že život je plný sklamaní, ťažkostí a utrpenia; že ubieha veľmi rýchlo a že končí smrťou, čo v konečnom dôsledku nie je nič pozitívne.

«Vy ste soľ zeme!» (Mt 5, 13). Je na nás kresťanoch, aby sme dávali chuť životu a svetu: prejavom radostného a vyrovnaného optimizmu toho, kto verí, že je Božím dieťaťom, pretože všetko v našom živote môže byť cestou k svätosti; tým, že ťažkosti, utrpenie a bolesť nám pomáhajú očistiť sa; a uvedomením si, že na konci nášho života na nás čaká život v Sláve – večný život.

A tak rovnako ako soľ, Kristovi učeníci, sa musia chrániť pred rozkladom či skazením sa: tam kde sú kresťania so živou vierou, nemôže existovať nespravodlivosť, násilie a zlé zaobchádzanie s najslabšími … Naopak, cnosť lásky musí svietiť v plnej sile: v službe pre ostatných, solidarite, veľkorysosti …Takto sme my kresťania svetlom sveta (porov. Mt 5,14). Kresťan je pochodeň, ktorá na príklade svojho života ukazuje cestu k spáse tým, že vnáša svetlo pravdy všade na svete … Kde predtým bola iba tma, neistota a pochybnosti, teraz existuje svetlo, istota a sebavedomie.    

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie