Zamyslenia

21. mája: Nanebovstúpenie Pána, sviatok

Dnešné Božie Slovo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16-20

Zamyslenie:

Predstavujem si, že
stojím na vrchu spolu s ostatnými apoštolmi a srdce mi napĺňa radosť
z toho, že Ježiš sa v sláve vracia domov k svojmu Otcovi, aby
zaujal miesto, ktoré mu od večnosti patrí. Zároveň cítim veľkú vďačnosť za to,
že nás tu nenecháva ako siroty napospas ťažkým veciam, ktoré tento život vie so
sebou prinášať. Cítim nádej, lebo nám cez apoštolov odovzdal prostriedky ako
dôjsť k nemu domov. Daroval nám krst, aby sme mohli byť tými, ktorí patria
do kráľovstva jeho Otca. Svojim životom nám ukázal smer a tým je láska. Milovať
neustále, milovať svojho Stvoriteľa a v ňom seba samých a každého
bez rozdielu, lebo On to tak robil. A moje srdce horí ešte jeho posledným
prisľúbením, že v skutočnosti nikdy neodíde, že aj keď ho očami neuvidíme
a citmi neucítime, On je tu!! Nemenný a stály, nádherný a verný tak
ako pred 2000 rokmi, tak aj dnes. Túži po nás rovnako ako túžil po tých pred
nami a ako bude túžiť za tými po nás, a preto naše nebo žijeme už
teraz, lebo On je s nami!

Aplikácia:

1/ Poďakuj dnes Pánovi za dar krstu, aj za tých, ktorí ťa k nemu priviedli. Vieš, kedy si bol   pokrstený?

2/ Veríš mu, že je stále s tebou? Oči sú bránou do nášho srdca, napíš si poslednú vetu z dnešného evanjelia a daj si ju na miesto, kam často upieraš svoj zrak.

Gabriela

vydatá, učiteľka,
40 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie