22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

22. august / Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

Dnešné Božie Slovo:

„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

Zamyslenie:

Často sa stáva to, že čo robíme, konáme iba preto, aby nás ľudia videli.“ Nie som azda aj ja taký istý ako zákonníci a farizeji?

Nechodím aj ja niekedy na svätú omšu, na svätú spoveď, či nepomáham ostatným iba preto aby ma ostatní videli? Aby som bol vidieť? Alebo  komentáre či statusy na sociálnych sieťach, ktoré som zdielal online, bolo to naozaj robené s dobrým úmyslom? Alebo ma hnala urobiť tak iba moja pýcha a túžba byť viditeľný a obdivovaný?

Aplikácia:

1/ Kdekoľvek budeš, ukazuj vždy svoju pravú tvár.

2/ Váž si každého jedného človeka, ktorý je vôkol teba. I tých najchudobnejších. Ale nie len chudobných finančne, ale najmä tých chudobných na lásku a nežné slovo.

Dominik

slobodný, pedagóg, 26 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie