Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MONIKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MONIKY

Evanjelium:

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. (Lk 7,11-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Cirkev teší zo svätosti veľkej matky: Moniky (332 – 387), ktorá sa narodila neďaleko Kartága. Veľká pre svoju zbožnosť – často prosila v slzách – a pre „obrovského“ syna, ktorého dala kresťanstvu: Augustína.

Monika bola vydatá za Patrícia. Nemala na výber (také boli časy!). Tridsať rokov mala veľa trpezlivosti s nevľúdnym, nenáboženským manželom… Toto utrpenie určite nezostalo bez povšimnutia láskavého Ježiša, ktorý sa pred niekoľkými storočiami zmiloval nad vdovou z Nain. Patrícia napokon pokrstili krátko pred jeho smrťou.

Z ich manželstva sa narodili 3 deti. Najstaršie, Augustín, jej spôsobilo veľké utrpenie. Bol to vynikajúci syn, ktorý sa však odvrátil od kresťanskej cesty. História hovorí, že svätá Monika sa raz zverila so svojím trápením biskupovi, ktorý ju utešil a povedal jej: „Buď pokojná, lebo nie je možné, aby dieťa toľkých sĺz zahynulo.“ A tak sa aj stalo, plakala za Augustína. V tom istom čase sa ten syn smial na matkiných slzách…

Ale Ježiš Kristus sa nikdy nesmeje našim slzám: „Neplač“ (Lk 7,13) povedal vdove Nain… Aj tak Monika nešetrila námahou; keď sa Augustín rozhodol odísť do Ríma, zanechajúc svoju matku, cestovala tam aj ona, aby neopustila svojho syna. Veci sa mali tak, ako sa mali, a tak sa stalo, že Monika – a neskôr aj Augustín – sa stretli s už slávnym milánskym biskupom svätým Ambrózom. Uchvátený Ambrózovou katechézou a spismi svätého Pavla, Augustín zmenil svoj život a napokon sa dal pokrstiť.

Písal sa rok 387. Svätá Monika splnila poslanie svojho života! Povedala: „Syn môj, keď teraz vidím, že si sa stal Ježišovým služobníkom, čo ja robím na tomto svete?“ Keď smerovali do Kartága, počas čakania v prístave Ostia vážne ochorela… Svätý Augustín prepísal jej posledné slová: „Jediné, o čo vás prosím, je, aby ste na mňa pamätali pri Pánovom oltári (…).“ Takto táto milosrdná a blahoslavená duša opustila túto zem.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie