27. máj, streda po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“
Jn 17, 11-19

Zamyslenie:

Dnes sa s týmto čítaním, budíme do nového dňa. Čo keby sme dnes spolu skúsili, nechať Iného modliť sa za nás? Slová, ktoré dnes čítame, sú časťou veľkej modlitby obetovania sa. Je to časť modlitby, kedy sa Ježiš v hodine Jeho obety prihovára za nás, modlí sa za nás, za mňa, za Teba. Drahý Ježiš, dnes túžim toto pochopiť, že Ty sa za mňa modlíš každý deň, dnes túžim do tohto sa ponoriť, že mi praješ plnosť radosti, dnes túžim do Tvojho objatia sa vložiť a veriť, že pri Tebe som v bezpečí.

Aplikácia:

1/ Prežívam pri modlitbe aj emócie alebo verím len rozumom?

2/ Verím, že Ježiš sa modlí aj za mňa? Cítim sa bezpečne pri Ježišovi?

Eliška

Vydatá, materská dovolenka, 33 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie