Zamyslenia

28. Júl / Utorok 17. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„ Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“
On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

Mt 13, 36-43

Zamyslenie:

Podobenstvo nám približuje dobré semeno – synovia kráľovstva a kukol – synovia Zlého.

Dobro a zlo, ktoré
si v dejinách našlo svoje miesto a aj teraz si nachádza miesto, čo môžeme vidieť
z okolia a zo správ. Úžasné je akým spôsobom dobrý Pán Boh nás udržuje na roli
– na tejto planéte a dáva každému čas: ľudom, čo vedia umierať sebe a priniesť úrodu,
vyrásť úžitkovo ako dobre semeno a i ľudom, ktorí nedali Pána Boha na prvé
miesto vo svojom živote a tak sa podobajú “burine”.

Pán Ježiš veľmi šikovne
nám naznačuje posledné jednanie s ľudstvom.

Kto by sa nechcel
zaskvieť raz v kráľovstve, ktorého Král nám dal vlastný príklad ako dobre žiť?

Aké doležíte je stávať sa krásne silným v sile milosti zo Sviatosti Oltárnej a Pokánia. Spoločne byť v raste a sústrediť sa na Rozsievača dobrého semena je našou misiou, tak ako nám bolo dane pri krste a birmovke pokračovať v rozsievaní dobra nech sa tak stane, nech je to užitočné zvlášť v dnešnej dobe, kedy sme skúšaní rožnými následkami zlého. Nech nám Pán Boh žehná byť zvlášť duševne zdraví, aby sme sa raz našli vo Vecnom Svetle tešiac sa ako sme zvládli svoj život na zemi.

Aplikácia:

1/ Zdokonaľujem si svoju misiu v rozsievaní dobra?

2/ Pokúsim sa dnes pomodliť strelnú modlitbu.

Blažena

zasvätená
misionárka, 49 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie