Zamyslenia

3. nedeľa v Cezročnom období

„Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.“
Mt 4,12-23

V tejto perikope nachádzame štyroch ľudí, ktorých Ježiš povoláva, aby …

… sa stali jeho učeníkmi. Ide konkrétne o Petra a Ondreja, Jakuba a Jána. Ježiš k nim prichádza uprostred ich bežnej rutiny a povoláva ich. Nepredpokladáme teda, že rátali s Ježišovým pozvaním práve v ten deň.

Čo je však
zaujímavé v prípade oboch dvojíc, je zdanlivo nenápadné slovíčko hneď.
Peter a Ondrej „hneď zanechali siete a išli za ním“
a takisto Jakub a Ján „hneď zanechali loď i svojho otca
a išli za ním“. Ježiš im takpovediac zmenil plány (nielen) na ten
deň. Dokázali pustiť všetko, loď, siete dokonca i príbuzných, čo však samozrejme
neznamená, že budovanie vzťahov, či plnenie povinností je zlé. Sú to všetko
dobré veci, no slovami jedného kňaza by sme mohli povedať, že „dobré je
nepriateľom najlepšieho“ a pre duchovný rast sa nestačí uspokojiť len
s priemerom.

Ak sa teda aj my hneď
pripútame k Ježišovi a pozveme Ho do nášho života, On hneď každú
našu činnosť a všetky naše vzťahy naplní zmyslom; dá zmysel dokonca aj
utrpeniu, ktoré by bez pomoci Jeho milosti mohlo mať katastrofálne následky. On
„uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. On je aj Pôvodcom každého
dobrého daru, ktorý sme dostali, aby sme Jeho lásku mohli šíriť medzi ostatných
bratov.

Aplikácia:

Ako by si zareagoval ty, keby práve v tejto chvíli k tebe prišiel Ježiš a povedal by: „Poď za mnou“? Dokázal by si pustiť všetko a ísť?

Monika

slobodná, referentka, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie