3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dnešné Božie Slovo:
„V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.“
Lk 24,13-35.

Zamyslenie:

Kráčame životom spolu so svojimi blížnymi. Rozprávame sa o všetkom, čo sa nám na našej ceste prihodí. Ježiš sa pridá ku nám, ale my ho nevidíme. Naše oči sú zastreté. Vidíme našu cestu ťažkú a tŕnistú. Ťažko si nachádzame dôvod na radosť. Trápime sa pochybnosťami, chybami, pádmi.

Ježiš aj nám otvára oči a ukazuje našu cestu v inom svetle. Ukazuje nám zmysel utrpenia a dôvod na radosť. Je ním On sám. Len keď uvidíme Ježiša na ceste nášho života, zahorí nám srdce radosťou, že je stále s nami. Že sa v každom okamihu svojho života môžem spoľahnúť na jeho veľkú lásku. Tá láska ma napĺňa a to je dôvod na radosť.

Aplikácia:

1/ Hľadám na svojej ceste životom Ježiša?

2/ Dokážem sa úprimne tešiť z lásky, ktorou ma napĺňa Boh?

Mari

vydatá, zdravotná laborantka, 60 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie