4. pôstna nedeľa/2

4. pôstna nedeľa/2

Dnešné Božie Slovo:
„Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“
Jedni tvrdili: „Je to on.“
Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“
On vravel: „Ja som to.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“
Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“
Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“
On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“
Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“
On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.“
Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu máme pred sebou muža, ktorému bol navrátený zrak a druhých, ktorí kvôli strachu (rodičia), alebo z pýchy a žiarlivosti (farizeji) nevideli veľkosť dobrodenia, ktorého sa slepcovi dostalo. Ako vidíme, problémy so zrakom môžeme mať, aj keď okuliare nenosíme. Choroby duchovného zraku sa môžu týkať každého z nás:

  • V kresťanských kruhoch je pomerne častá duchovná krátkozrakosť, kedy máme problém vidieť potreby iných. Máme totiž zaostrené len na vlastné záujmy.
  • Inokedy zas až príliš dobre ostríme do diaľky a zameriavame sa na chyby iných a tým, ktorí tak dobre nevidia, o tom radi rozpovieme.
  • Tí, čo majú problémy s farbosleposťou nie sú zas schopní s vďačnosťou vnímať pestrosť Božích dobrodení, milostí a požehnania.
  • „Starší“ so šedým zákalom žijúci kresťanským stereotypom sú v riziku nevidieť ostro nové výzvy, ktoré prináša každý deň.
  • Syndróm suchého oka zas spôsobuje pretrvávanie v nezdravom prostredí, či návykové hriechy.
  • Inokedy akútny zápal môže spôsobiť infekcia hriechu, ktorému sa vystavujeme.
  • Pri duchovnom astigmatizme vidíme len čiastočne, často účelovo, ako nám to vyhovuje.
  • Rodičia, ktorí nedbajú o duchovný zrak svojich ratolestí riskujú, že s duchovnou tupozrakosťou budú ich deti žiť po celý zvyšok života.

Usvedčení? To znamená úspešne diagnostikovaní. Veď Ježiš neprišiel liečiť zdravých, ale chorých. Áno, možno je to pokorujúce ocitnúť sa v čakárni pre hriešnikov. Ale je oblažujúce vedieť, že Nebeský Lekár prišiel do ambulancie kvôli mne. Dobrá diagnostika je pre Ježišovho učeníka dôležitá. Pretože Jeho misia stále pokračuje. Preto musí Jeho učeník mať zrak v poriadku, aby mohol hľadieť na seba i svet Jeho pohľadom.

Aplikácia:

1/ Ku ktorej diagnóze (tej duchovnej) máš predispozície?

2/ Máš už skúsenosť s Nebeským Lekárom a jeho uzdravujúcim dotykom? Vieš oceniť nádhernú premenu, ktorá sa deje vo svätej spovedi, kde v hriešnikovi sa obnovuje svätosť?

Igor

kňaz, 39 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie