Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 18. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“ (Lk 12, 13-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Napriek občasným škriepkam sa členovia rodiny snažia žiť v pokoji a v harmónii. Až dokedy? Dokedy nepríde deň, kedy sa musia deliť o dedičstvo. Keď ide o peniaze i tí najšľachetnejší ľudia môžu stratiť hlavu a stať sa hluchými, slepými a zatvrdlivými. Každý vidí len svoj vlastný záujem a načúva len svojej vlastnej chamtivosti. A bratia a sestry môžu skončiť tak, že sa prestanú nadobro rozprávať.

Ježiša v dnešnom evanjeliu požiadali, aby sa stal prostredníkom medzi súrodencami v konflikte o dedičstvo. Ježiš to odmietne. Prečo? Lebo tak ako vždy, aj tu ide ide na koreň celej veci. A čo je koreňom veci?  „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!“ hovorí Ježiš. A pokračuje: „Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

Koreňom všetkého zla je láska k peniazom,“ hovorí Sv. Písmo (1 Tim 6, 10). Keď sa hromadenie dobier tohto sveta stane jediným cieľom života, nastáva problém. Ľudia sa dostávajú do hádok, zákerností, útokov proti sebe, vrážd, ba až vojen. Ježiš pozemskými dobrami nepohŕda, no ukazuje nám, že jeho samého neovládajú, on je od nich slobodný. Jeho zaujíma iný druh dedičstva. Hovorí o Božom kráľovstve, ktorého dedičmi budú chudobní (Mt 5, 3) a tí, ktorí svoj život obetujú v službe iným (Mt 25, 34). Hovorí o večnom živote, ktorý zdedia tí, ktorí opustia všetko a ktorí ho nasledujú (Mt 19, 29).

Ježiš tým dvom povie podobenstvo. 1) Pole prinieslo boháčovi hojnú úrodu. 2) Rozmýšľa, čo urobí. Má totiž malé sýpky. „Toto urobím,“ povie si, „zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie, a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ 3) Ale Boh mu hovorí: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“

Toto podobenstvo by sme mohli rozdeliť do troch častí. Hlavnou časťou je dlhý monológ boháča. Mnohým jeho reč nepripadá nerozumná. Pravdu povediac, nejeden dnešný ekonóm by ho pochválil. Zamýšľa sa nad situáciou, ktorá neočakávane nastala a pohotovo reaguje. Nikomu nič neukradol. Vie rozmýšľať i pracovať, i zabávať sa. Prečo je nazvaný bláznom? Kde spravil chybu?

V tom, že ani náznakom nepomyslí na svoju manželku, na svoje deti, na svojich priateľov či príbuzných. A nehovoriac o jeho zamestnancoch. Jediné, na čo myslí, je úroda, sýpky a obilie. Boháč takto ukazuje, že vlastne už ani nie je človekom, ale obyčajnou mašinou, ktorá produkuje, skladuje a zrátava zisky. Zisky pre koho? Keby sme rozobrali jeho dialóg z 33 slov, ktoré vypovie sa najmenej 14 vzťahuje na neho samého v tom zmysle, že by sme k nim mohli pridať zámená „ja“ alebo „moje“: „Toto (ja) urobím. (Ja) zrúcam (moje) sýpky a (ja) postavím …“ Pre neho jestvuje len on a jeho majetok. Jednoducho je to blázon, pomätenec.

V druhej časti ho Boh ešte v tú istú noc povoláva k sebe. Pre Ježiša je to príležitosť, aby svojich poslucháčov učil. Aby im poukázal na to, čo má v živote cenu a čo je hodné toho, aby sa o to usilovali. Boží úsudok je dosť brutálny: „Každý, kto žije len preto, aby si hromadil bohatstvo, je obyčajný blázon!“ Nič viac, nič menej.

Ježiš nikdy bohatstvá neodsudzoval. Učil však, že tí, ktorí ich majú navyše, mali by sa podeliť s tými, ktorí ich nemajú. Omyl boháča z evanjelia spočíva v tom, že on sa namiesto delenia sa rozhodne to uskladniť len pre seba samého. Na iných nepomyslí. Chamtivosť je nekompatibilná nielen s evanjeliom, ale aj so zdravým rozumom.

Je dnešné evanjelium určené len pre bohatých? Určite nie. Ježiš hovorí dnes všetkým tým, ktorí si zhromažďujú veci len pre seba. Toto môže mať veľa podôb. Napríklad si predstavme chudobného študenta. Učí sa dobre, študuje, snaží sa. No pritom si do nekonečna sám sebe opakuje: „Keď doštudujem, kúpim si luxusné auto, postavím si veľký dom, budem tam mať služobníctvo a budem si užívať…!“ Nepodobá sa tento chudobný študent už dnes boháčovi z evanjelia? Nezaslúži si aj on slovo „blázon“?

Brat, sestra, ako by nazval Boh teba?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie