Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Evanjelium:
Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a
vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa
prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
Mt 25,1-13

Podcast:

Zamyslenie:
Podľa starobylých zdrojov bola sv. Cecília rímskou panovníčkou, ktorá sa počas
života obrátila na kresťanstvo a neskôr bola za túto vieru umučená. Stalo sa to
v prvých storočiach a jej meno sa spolu s inými prvokresťanskými mučeníkmi
spomína v I. eucharistickej modlitbe.
Podobenstvom o múdrych a nerozumných pannách nám Ježiš hovorí, ako možno
vstúpiť do Božieho kráľovstva. Rozvážnosť je cnosťou a múdry človek, ktorý váži
svoje slová a koná s pokojom a múdrosťou, je rozvážnym. Takýto človek dokáže
správne odhadnúť ako zvládať rôzne životné situácie, ktoré nás neustále stretajú.
Dar rozvážnosti by sme mohli zaradiť medzi dary Svätého ducha. Rozvážne panny
ho mali a vo svojej predvídavosti sa zásobili dostatočným množstvom oleja.
Nezaskočilo ich, že bez neho nebolo možné vstúpiť na hostinu. Tie však, ktoré
nekonali s touto múdrou obozretnosťou, boli zo slávnosti vylúčené.
Sv. Cecília bola umučená ako mladé dievča. V čase jej mučeníckej smrti, keď „o
polnoci“ prišiel jej nebeský ženích, našiel ju zaopatrenú olejom viery a s horiacou
lampou. Jej viera, živená Svätým duchom, nezhasla ani pred skúškou. Sv.
Bonaventúra, komentujúc tento evanjeliový text, hovorí: „Myslím si, že nerozumným
pannám chýbal Boží Duch, milosť Svätého ducha symbolizovaná olejom, bez
ktorého nik nemôže byť spasený“. Len v spolupráci so Svätým duchom možno prejsť
dverami smrti a zúčastniť sa večnej baránkovej svadobnej hostiny. Prosme preto
o dary Svätého ducha, dávajme mu priestor vo svojom srdci, aby v nás konal, riadil
naše myšlienky a robil nás rozvážnymi.
Priatelia, prajem vám krásny požehnaný deň +

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie