5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“
A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Mk 12, 35-37

Zamyslenie:

Tak, ako pred 2000 rokmi, aj dnes má Ježiš nesmiernu túžbu vyučovať svojich učeníkov. Stojí pri dverách našich vnútorných chrámov a trpezlivo klope. Svätý Pavol učí: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy“. Každý jeden deň máme na výber či Pána necháme klopať a my si s nevšímavosťou pôjdeme za pozemskými žiadostivosťami, alebo silou vôle pozveme Ježiša, aby kraľoval v našich dušiach. On v nás vidí všetky tie truhlice plné starostí a dookola sa opakujúcich hriechov. Chce aj dnes vystrieť svoju oslávenú ruku a za pomoci našej Nebeskej Matky túži premeniť všetky bôle a ťažkosti na nádherné poklady. Len tak budeme mať dobrý štart do nového života spolu s Ním. Svätý Pavol na inom mieste vraví: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“. Nemusíme sa báť otvárať Pánovi dokorán, pretože On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Sme aj dnes povolaní, tak ako Dávid, sedieť pri našom trpezlivom Bohu, počúvať jeho slovo a pozývať ho do svojho života. Len tak nám Pán môže položiť všetkých našich nepriateľov pod nohy. S Ním sa dá víťaziť už tu na zemi. Odkryme dnes Stvoriteľovi hĺbku nášho vnútra, aby nás tak malými krôčikmi viedol do šťastnej večnosti.

Aplikácia:

1/ Dávam priestor Pánovi aby vyučoval v chráme môjho srdca?

2/ Nechávam Pána vstúpiť aj do svojej trinástej komnaty?

Peter

ženatý, fyzioterapeut, 30 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie