Zamyslenia

5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

5. júna, Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka

Dnešné Božie Slovo:
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“
A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Mk 12, 35-37

Zamyslenie:

Tak, ako pred 2000
rokmi, aj dnes má Ježiš nesmiernu túžbu vyučovať svojich učeníkov. Stojí pri
dverách našich vnútorných chrámov a trpezlivo klope. Svätý Pavol učí: „Neviete,
že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám
zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy“.
Každý
jeden deň máme na výber či Pána necháme klopať a my si s nevšímavosťou
pôjdeme za pozemskými žiadostivosťami, alebo silou vôle pozveme Ježiša, aby
kraľoval v našich dušiach. On v nás vidí všetky tie truhlice plné starostí
a dookola sa opakujúcich hriechov. Chce aj dnes vystrieť svoju oslávenú
ruku a za pomoci našej Nebeskej Matky túži premeniť všetky bôle a ťažkosti
na nádherné poklady. Len tak budeme mať dobrý štart do nového života spolu s Ním.
Svätý Pavol na inom mieste vraví: „Kto je teda v Kristovi, je novým
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“
. Nemusíme sa báť otvárať
Pánovi dokorán, pretože On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Sme aj dnes povolaní,
tak ako Dávid, sedieť pri našom trpezlivom Bohu, počúvať jeho slovo a pozývať
ho do svojho života. Len tak nám Pán môže položiť všetkých našich nepriateľov
pod nohy. S Ním sa dá víťaziť už tu na zemi. Odkryme dnes Stvoriteľovi
hĺbku nášho vnútra, aby nás tak malými krôčikmi viedol do šťastnej večnosti.

Aplikácia:

1/ Dávam priestor Pánovi aby vyučoval v chráme môjho srdca?

2/ Nechávam Pána vstúpiť aj do svojej trinástej komnaty?

Peter

ženatý, fyzioterapeut,
30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie