5. nedeľa v Cezročnom období

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Mt 5,13-16

Vďaka Ti, Pane, že ma dnes týmito slovami opať vyzývaš, aby som vykročil zo svojej neužitočnej priemernosti a stal sa skutočným kresťanom: soľou zeme a svetlom sveta.
Veď na čo je dobrá soľ, ktorá zostáva v soľničke? Na čo je dobré svetlo, ktoré sa umiestni pod „stôl“ ?
Pán Ježiš nás pri krste na túto úlohu …

… vyslovene predurčuje. Čiže povoláva nielen vyvolených, ale každého jedného z nás.

Aby soľ splnila svoju úlohu, musí sa celá rozpustiť v jedle. Takisto aj svieca sa musi celá sama minúť, aby rozdávala svetlo. Soľ teda slúži tým, že odovzdá všetko, čo má. Takisto aj svetlo. Preto aj my by sme mali začať byť skutočnými živými a užitočnými kresťanmi.

Sme Kristoví vyslanci, dostali sme vážne poslanie, tak ho skúsme každým dňom napĺňať. Aby raz, keď uvidíme Boha z tváre do tváre by sme sa nemuseli hanbiť za to, že sme dostali od Boha obrovský dar – život, a my sme ním prešli hladko, pohodlne, nedotknuto ako slon v porceláne. 

A ako môžem byť ja soľou a svetlom vo svojom každodennom rutinnom živote? V prvom rade budem napojený na náš zdroj, Ježisa Krista, čerpám z jeho lásky, z jeho Slova, z Eucharistie. A hlavne uver tomu, že On ťa naozaj miluje bezpodmienečne, že za teba položil svoj vlastný život. Toto keď skutočne pochopíš srdcom ťa istotne naplní radosťou a vďačnosťou, ktorú jednoducho budeme šíriť ďalej. Preto prosme Pána o tento dar. Vtedy soľ pochopí, prečo sa musí rozpustiť v službe, aby bola užitočná, inak vyjde nazmar.

Stačí začať každodennou maličkosťou: úsmev, povzbudenie, podám pomocnú ruku, premôžem sa, keď sa mi nechce, budem trpezlivý s ľuďmi, budem znášať každodenné starosti, ale aj bežné činnosti s láskou k Ježišovi. Tých momentov nám Pán denne ponúka na každom kroku.

Prosme Pána, aby sme takéto momenty neprehliadali, práve naopak, aby sme ich uchopili ako príležitosť stať sa užitočnou soľou a svetlom, ktoré prinášajú ľuďom tú pravú chuť a to pravé svetlo. Aby ľudia skrze našu láskavú, veľakrát obetavú užitočnosť spoznali dobrotu a krásu Boha.

Aplikácia:

1/ Premýšľaš niekedy kvôli čomu Ťa poslal Boh na tento svet, aké poslanie Ti dal ?

2/ Skús tento deň vziať príležitosť „kráčajúcu vedľa teba“ a premeň ju svojou službou: staň sa soľou a svetlom. Podarilo sa ti to?

Martin

ženatý, administratívny pracovník, 44 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie