Zamyslenia

5. srpen / Středa po 18. neděli v mezidobí

„Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.“

Mt 15,21-28

Zamyšlení:

Evangelium nám
ukazuje, že i pohané mají šanci, ale v evangeliu jde o mnohem
víc. Jde především o angažovanou víru a schopnost stát v ní
zcela osobně. Předmětem víry kananejské ženy není jen splnění jejího přání. Ona
především věří Ježíšovi, spoléhá na něj i přes trojí Jeho odmítnutí. Neurazí
se v rozhovoru, naopak projevuje v Ježíše plnou důvěru: „Pane, pomoz
mi.“. Zdá se jako by intuitivně říkala: „Znám Tě a vím, že mi můžeš
a chceš pomoci, vím, že se chováš tímo způsobem, aby jsi mě zkoušel.“ Žena
podstupuje tuto zkoušku. Po třetím, posledním Ježíšově odmítnutí „Není správné
vzít chléb dětem a hodit ho psíkům“ dokonce žena  projevuje smysl pro humor svou odpovědí:
„Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich
pánům.“ Tato odpověď je plna víry v Boží milosrdenství a žena vítězí.

Aplikace:

1/ Jak je to s mou vírou, je v ní především důvěra v Ježíše a odvaha v této víře lépe poznávat svou vlastní cestu, nebo je omezena jen na splnění mého přání?

2/ Možná
i v mém životě Bůh neodpovídá na má přání přesně podle mého
požadavku. Dokážu s ním v tu danou chvíli bez urážky dále hovořit
a vnímat tak obzor, který Ježíš nabízí, a ten obzor je širší
a bohatší, než bych si myslel?

Jan

svobodný, student,
20 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie