Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. JOZEFA

Evanjelium:

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2, 41-51a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Cirkev pozýva kontemplovať postavu sv. Jozefa. Pripomeňme si, čo sa o ňom dočítame vo Svätom Písme. Vieme, že bol jednoduchým tesárom, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie, spravodlivým mužom, vždy pripraveným nasledovať Božiu vôľu. Po dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema videl Mesiáša narodiť sa v maštali. Jozef mal odvahu stať sa pred zákonom Ježišovým otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil anjel: „Dáš mu meno Ježiš“. Jozef spolu s Ježišovou matkou štyridsať dní po jeho narodení obetoval Dieťa Pánovi v chráme a vypočul si šokujúce Simeonovo proroctvo o Ježišovi a Márii. Aby uchránil Ježiša pred Herodesom, býval ako cudzinec v Egypte. Po návrate do vlasti viedol skrytý život v malej a temer neznámej dedinke Nazaret v Galilei. V dnešnom evanjeliu sme počuli, že keď sa počas púte do Jeruzalema dvanásťročný Ježiš stratil, Jozef s Máriou ho s bolesťou hľadali a našli ho v chráme, ako sa zhováral s učiteľmi Zákona (porov. Lk 2, 41 – 50). Je toho naozaj dosť, čo sa o tomto veľkom patriarchovi, sv. Jozefovi, dozvieme.

Jozef miloval Ježiša, ktorému bol zákonitým otcom. Pápež František napísal o ňom apoštolský list s názvom „Patris Corde“, – so srdcom otca. Tak totižto miloval sv. Jozef Pána Ježiša. Sv. Jozef miloval aj svoju manželku, Pannu Máriu. Mená: Ježiš a Mária asi nik nevyslovil s väčšou nežnosťou, ako práve sv. Jozef. S nimi tváril svoje dni, pre nich pracoval a obetoval sa. 

Pápež František o ňom píše: „Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu… Jozef nás učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že Boh môže konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť. A učí nás, že uprostred búrok života sa nemáme báť Bohu zveriť kormidlo našej loďky. Niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale Boh vždy vidí ďalej.“

Aplikácia:

  • Ako je to s mojou láskou voči Ježišovi a Panne Márii? Dnes sa ich pokúsim milovať srdcom sv. „Jozefa“.
  • Keď slúžim Cirkvi alebo nejakej dobrej veci, viem aj ja zostať v úzadí, alebo chcem, aby každý o mne vedel?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie