Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,1-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes v evanjeliu kontemplujeme Božie milosrdenstvo, ktoré nám Ježiš prišiel zjaviť. Boh je láska, ktorá odpúšťa, láska, ktorá má súcit s našimi chybami, láska, ktorá zachraňuje. Učitelia Mojžišovho zákona a farizeji priviedli k Ježišovi ženu a hovoria: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ (Jn 8,5). Evanjelista Ján píše, že im ani tak nešlo o porušenie Mojžišovho zákona, ako skôr o to, aby Ježiša pokúšali a mohli ho obžalovať. Pripravili mu pascu. Ak Ježiš povie, že ženu treba ukameňovať, bude to v rozpore s jeho učením o milosrdenstve. Takto stratí povesť medzi ľudom. Ak však povie, že nie, tak potom ho obvinia z nerešpektovania zákona.

Ježiš však urobí čosi prekvapivé. Neodpovedá na otázku, ale sa zohne a píše prstom do zeme. Keď sa ho spýtajú, čo to znamená, vzpriami sa a povie: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

A tu sa všetci pomaly vytratrácajú. Ježiš nakoniec hovorí žene: „Žena, nik ťa neodsúdil?“ „Nik, Pane.“ A on jej hovorí. „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Ako máme chápať tento čin Ježiša? Znamená to, že Ježiš schvaľuje cudzoložstvo? To vôbec nie! Ježiš odpúšťa a zároveň prináša požiadavku: Už nehreš! Okrem toho vidí aj v žene zárodok pokánia a potenciál na obrátenie. Ježiš sa vždy pozerá na prítomnosť a budúcnosť – nikdy nie na minulosť.

Pri pohľade na tento príbeh sa môžeme najprv s dôverou tešiť na rovnaký Ježišov súcit s našou hriešnosťou. Potrebujeme však mať aj úprimnosť farizejov, ktorí sa neodvážili do ženy hodiť kamene, pretože si sami uznali, že aj oni sú hriešnici.

Aplikácia:

  • Nestáva sa aj mne, že odsudzujem slabosti iných, ale pritom prehliadam svoje vlastné?
  • Ježiš prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. V čom volá aj mňa k obráteniu? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie