Zamyslenia

7. apríl, Utorok Veľkého týždňa

Dnešné Božie Slovo:
„Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: »Jeden z vás ma zradí.«“ Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“

Namočil
smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A
hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť,
urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo
mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí
mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo
aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A
bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a
v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh
jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.“

„ Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem,
tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť
za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za
mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. “

Jn
13, 21-33. 36-38

Zamyslenie:

     Z evanjelia vieme, čo po tomto
nasledovalo. Judáš zradil Ježiša bozkom. 

     Keď si prečítame túto pasáž, mohli by sme
povedať, že aj tento Ježišov čin bol z pohľadu jeho učeníka tak trochu podraz –
pred všetkými ho označil za zradcu. 

     Niekedy však záleží na uhle pohľadu.
Zatiaľ, čo Judáš to považuje za zradu, Ježiš sa akoby snažil nastaviť mu
zrkadlo a zároveň mu pripomínal, že aj napriek tomu ho má stále rád a dáva mu
to najavo tým, že sa s ním delí o kúsok chleba. 

     O pár riadkov ďalej si môžeme prečítať
podobný prípad s Petrom. Ten uisťuje Ježiša, že ho nezradí, dokonca, že zaňho
položí život! Kristus ho však s rovnakou láskou napomenie a, podobne ako
Judášovi, aj jemu nastavuje zrkadlo. 

     Ako by si sa zachoval ty, keby ti Ježiš
nastavil zrkadlo?

     Utiekol by si ako Judáš?

     Alebo ho začal presviedčať, že to tak nie
je ako Peter?

     Alebo by si v jednoduchosti srdca
pristúpil k Bohu a vyznal:   

     ,,Môj Kráľ, mám svoje nedostatky. Ďakujem
ti za to, že ma aj napriek tomu nekonečne miluješ a posilňuješ ma v týchto
slabostiach.”

Aplikácia:

Zakaždým, keď niekto v tvojom okolí nespraví všetko podľa tvojich predstáv, snaž sa za jeho konaním hľadať dobrý úmysel.

Kristína

slobodná,
študent, 20 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie