7. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“
Jn 17, 1-11a

Zamyslenie:

Ježišove slová z dnešného evanjeliového textu sú veľmi obsiahle, bohaté a mocné. Myslím, že každý z nás si v nich nájde niečo „vlastné“ – niečo, čo ho osloví viac než zvyšok textu. Tak i mňa pri čítaní dnešného evanjelia zasiahla jedna veta viac než iné: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“

Pri tomto Ježišovom výroku som si uvedomila fakt, ktorý mnou doslova zatriasol: osláviť Boha na zemi znamená dokončiť dielo, ktoré mi Boh zveril. Nie iba začať, nie iba skúsiť, ale dokončiť. A to je obrovský rozdiel. Začať a skúsiť vie totiž každý. Úlohou nás, kresťanov, je však oslavovať Boha naším životom. A to robíme len vtedy, ak diela, ktoré nám dal Otec vykonať, aj dokončíme.

Nie, nie je to ľahké. V skutočnosti je to veľmi náročné. Mnohé z diel, ktoré konáme, sa totiž zdanlivo nekončia nikdy: výchova detí, pracovné povinnosti, snaha o zmenu vlastného správania… Rozhodnime sa však vytrvať aj napriek ťažkostiam – tak, ako nám to ukázal Ježiš. S jeho pomocou to dokážeme.

Aplikácia:

1/ Oslavuješ Boha na zemi tým, že sa snažíš nielen začať, ale aj dokončiť všetky diela, ktoré ti dal vykonať?

2/ Popros Boha o silu vytrvať v dielach, ktoré ti zveril.

Martina

slobodná, PR a marketingový špecialista, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie