Zamyslenia

7. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.
Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.
Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“
Jn 17, 1-11a

Zamyslenie:

Ježišove slová
z dnešného evanjeliového textu sú veľmi obsiahle, bohaté a mocné. Myslím,
že každý z nás si v nich nájde niečo „vlastné“ – niečo, čo ho osloví
viac než zvyšok textu. Tak i mňa pri čítaní dnešného evanjelia zasiahla
jedna veta viac než iné: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré
si mi dal vykonať.“

Pri tomto Ježišovom
výroku som si uvedomila fakt, ktorý mnou doslova zatriasol: osláviť Boha na
zemi znamená dokončiť dielo, ktoré mi Boh zveril. Nie iba začať, nie iba
skúsiť, ale dokončiť. A to je obrovský rozdiel. Začať a skúsiť vie
totiž každý. Úlohou nás, kresťanov, je však oslavovať Boha naším životom.
A to robíme len vtedy, ak diela, ktoré nám dal Otec vykonať, aj dokončíme.

Nie, nie je to ľahké.
V skutočnosti je to veľmi náročné. Mnohé z diel, ktoré konáme, sa
totiž zdanlivo nekončia nikdy: výchova detí, pracovné povinnosti, snaha
o zmenu vlastného správania… Rozhodnime sa však vytrvať aj napriek
ťažkostiam – tak, ako nám to ukázal Ježiš. S jeho pomocou to dokážeme.

Aplikácia:

1/ Oslavuješ Boha
na zemi tým, že sa snažíš nielen začať, ale aj dokončiť všetky diela, ktoré ti
dal vykonať?

2/ Popros Boha
o silu vytrvať v dielach, ktoré ti zveril.

Martina

slobodná, PR a
marketingový špecialista, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie