Zamyslenia

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad
jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten
vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem,
kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“
Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci
sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie
s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom
sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. (Mk 1, 21-28)

KATECHEZE PRO DĚTI NA 4. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ V ČESKÉM JAZYCE:

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad
jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé
Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem.
Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a
vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z
něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové
učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A
pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. (Mk
1,21-28)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie