Zamyslenia

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnešné Božie Slovo:
„Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“
Jn 20,19-31

Zamyslenie:

„Pokoj
vám!“ Aký je to úžasný pozdrav, popriať niekomu pokoj. Aký je to pokoj, ktorým
Ježiš zdraví svojich učeníkov? Nie pokoj od Rimanov, či zákonníkov, ani nie
pokoj na pieskovej pláži s chladným drinkom v ruke, ale pokoj duše,
ktorý je potrebný pre dosiahnutie božieho kráľovstva. Keď sme pokojní, dokážeme
kontemplovať Boha a triezvo rozmýšľať. Zachovať si pokoj v duši je
základom toho, aby sme boli schopní dôverovať Kristovi, nasledovať ho
a plniť jeho vôľu. K tomu Ježiš pozýva dnes mňa aj Teba. Ak budú naše
srdcia pokojné, nebudeme pochybovať a nebudeme potrebovať vkladať prsty do
Jeho rán po klincoch a dlaň do jeho boku.

Aplikácia:

1/ Skús si dnes, či zajtra dať záležať na tom, aby si svetu okolo seba priniesol kúsok božieho pokoja.

2/ Prosím, pomodlíš sa dnes so mnou aspoň strelnú modlitbu za pokoj vo svete?

Marek

ženatý,
business developer, 37 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie