Zamyslenia

Obetovanie Pána

„Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone…
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša…
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu.
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.“
Lk 2, 22-40

Niektoré športy, hlavne tie tímové, majú pred sebou cieľ, ktorí chcú dosiahnuť. Nie každý sám, ale spoločne.
V úryvku Lukášovho evanjelia sa nachádza viacero postáv:

Ježišovi
rodičia Mária a Jozef, Simeon a prorokyňa Anna. Mária s Jozefom
prichádzajú do chrámu aby, podľa Mojžišovho zákona, po dňoch očisťovania
obetovali Ježiša Bohu. Poznávajú a plnia Boží plán. Aj Simeon, človek
spravodlivý a nábožný prichádza do chrámu, pretože mu to vnuká Boží Duch.
A napokon je tu modliaca a slúžiaca vdova Anna, ktorá tiež prišla do
chrámu. Každý má svoje poslanie. Životy týchto ľudí sa stretávajú v chráme
– majú spoločný cieľ – dom Otca, ktorý je stredobodom ich života.

Ako
títo svätí ľudia aj každý z nás má svoje povolanie, prežité roky, záľuby,
cesty, na ktorých spoznávame Boží plán. Máme tu však aj dom nášho Otca. Miesto
stretnutia a zjednotenia našich životov v milujúcom
a starostlivom Bohu, kde môžeme prežiť silu spoločenstva tak, ako ľudia
z dnešného evanjelia. Týmto veľkým darom je pre nás slávenie Eucharistie. Z vnuknutia
a pozvania Boha prichádzame do chrámu stretnúť sa s Ježišom. Dávame
mu kúsok zo svojho času a on nám dáva seba. Učí nás v rôznosti žiť
jednotu spoločenstva. Sme tím, ktorí má toho najlepšieho Kapitána
a Majstra.

Aplikácia:

1/ Ako vnímam slávenie Eucharistie?

2/ Uvedomujem si prvé Božie pozvanie?

3/ Ako môžem prispieť k jednote a obohateniu spoločenstva?

Tomáš

kňaz, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie