Zamyslenia

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.
Jn 6, 1-15

Zamyslenie:

Tieto Ježišove
slová sú pre mňa opätovným povzbudením, novým reštartom. Viem, že Ježiš vie
robiť zázraky, čítam a počúvam to často. Verím tomu, no nie vždy tomu
uverím aj v mojom srdci. A práve bezhraničná viera je presne to, čo
Ježiš tak túžobne hľadá v našich srdciach. Stačí tak „málo“:  spraviť maximum, čo viem a ostatné odovzdať
Bohu. Dôveru dieťaťa, že Boh sa určite postará! Tak ako malý chlapec, ktorý
prišiel k Ježišovi a podal mu všetko čo mal, pár chlebov a rýb…bláznovstvo?
Nie, ten chlapec spravil maximum a ostatné ponechal na Ježiša. A to je
to, na čo Ježiš  čaká. Nie, aby ukázal,
aký je mocný. Ale aby ukázal, akú moc má naša dôvera v Neho.   

Aplikácia:

1/ Pane, verím v to,
o čo prosím, že naozaj dostanem? Pane, pomôž mojej viere.

2/ Spomenieš si,
aký „zázrak“ spravil Pán Ježiš v Tvojom živote? Stavajme na tom.

Zuzana

vydatá, rodičovská
dovolenka, 40 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie