Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.
Jn 6, 1-15

Zamyslenie:

Tieto Ježišove slová sú pre mňa opätovným povzbudením, novým reštartom. Viem, že Ježiš vie robiť zázraky, čítam a počúvam to často. Verím tomu, no nie vždy tomu uverím aj v mojom srdci. A práve bezhraničná viera je presne to, čo Ježiš tak túžobne hľadá v našich srdciach. Stačí tak „málo“:  spraviť maximum, čo viem a ostatné odovzdať Bohu. Dôveru dieťaťa, že Boh sa určite postará! Tak ako malý chlapec, ktorý prišiel k Ježišovi a podal mu všetko čo mal, pár chlebov a rýb…bláznovstvo? Nie, ten chlapec spravil maximum a ostatné ponechal na Ježiša. A to je to, na čo Ježiš  čaká. Nie, aby ukázal, aký je mocný. Ale aby ukázal, akú moc má naša dôvera v Neho.   

Aplikácia:

1/ Pane, verím v to, o čo prosím, že naozaj dostanem? Pane, pomôž mojej viere.

2/ Spomenieš si, aký „zázrak“ spravil Pán Ježiš v Tvojom živote? Stavajme na tom.

Zuzana

vydatá, rodičovská dovolenka, 40 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie