Zamyslenia

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. “

Jn 14, 1-6

Zamyslenie:

„Nech sa vám srdce
nevzrušuje.“ Počuť tieto slová je pre mňa veľmi povzbudzujúce. Počuť ich padne
vhod v každom čase. Tieto slová si vyžadujú veriť Bohu a byť
odovzdaný do Božích rúk. Taktiež veriť tomu, že Boh je dobrý. Mať vedomie toho,
že keď verím Bohu, tak On sa o všetko v mojom živote postará je pre
mňa veľkou útechou a pomocou.

„Pripravím vám
miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.“ Podľa židovskej tradície,
potom ako sa muž zasnúbil so ženou sa vrátil späť do svojho domu
a pripravil ho na budúce spoločné bývanie. Pôvodne táto príprava domu
trvala jeden rok. Potom sa vrátil po svoju snúbenicu a vzal si ju
k sebe do domu. Ježiš je skutočný ženích a každý z nás je
nevesta (aj muž J). On odišiel k Otcovi, aby nám
pripravil miesto a vzal si nás k sebe. Je úplne úžasné, žiť už teraz
vo vedomí toho, že mám v nebi pripravené miesto. Toto vedomie je zdrojom
našej nádeje. Je to potecha v našich ťažkostiach, že nech žijeme čokoľvek
ťažké, čaká nás miesto, kde Boh zotrie každú slzu z našich očí. Svätý
Alfonz Mária de Liquori vo svojej knihe Cesta lásky hovorí : „Kto miluje Ježiša
Krista, nemôže žiť tu na zemi bez toho, aby netúžil a nedúfal, že čoskoro
príde do neba, aby sa spojil so svojím milovaným Pánom.“ Máme túžiť po nebi
a chcieť prísť do neba. Nie je to opovážlivé chcieť dosiahnuť nebo. Je to
práve odpoveď na Ježišovu lásku svojou láskou. Keď túžime po nebi sme tým
Ježišovi vďační za to, že nám umožnil do neho prísť.

Aplikácia:

1/ Verím Bohu, že je dobrý a že sa o mňa postará?

2/ Myslím na to, že moje miesto je v nebi? Alebo žijem skôr pre tento svet, starám a strachujem sa o to čo je pozemské? 

Monika

slobodná,
vychovávateľka, 34 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie