Piatok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.“
Jn 10, 31-42

Zamyslenie:

“Preto ho zasa chceli chytiť…” Zdá sa mi, že farizeji sa často krát usilovali práve o to. Mať Ježiša vo svojej moci, pod kontrolou, nachytať ho v jeho učení, zbaviť sa ho. Narúšal ich systém, možno sa necítili byť v bezpečí alebo aj mali výčitky svedomia. A u seba vidím niekedy podobnú tendenciu ako u farizejov, keď sa stretnem s niečím novým, čo narúša môj systém, zdanlivý pocit bezpečia. Človek s odlišným názorom, chudobní pri dverách kostolov, či na námestiach, nepohodlná pasáž z Písma, … Rád by som hryzavé myšlienky niekde zakopal, nevšímal si ich, ospravedlňoval sa: “veď Ježiš to zas tak doslovne nemyslel, to sa nedá”. Chytil Ježiša, mal ho vo svojich rukách, “teraz Ťa počúvam, no toto je už príliš”.

Ale Ježiš je ten, čo má skutočnú moc, moc konať zázraky, hovoriť Pravdu, priťahovať ľudí láskou, On je ten, čo “chytá” nás. Koniec koncov, vtedy som slobodný, vtedy som silný, keď sa vzdám Ježišovi celý, bez hraníc.

Aplikácia:

1/ Ktoré úseky Písma ma vedia vyviesť z miery?

2/ Vyhýbam sa tým pasážam, alebo sa snažím ich naozaj pochopiť, v modlitbe či v rozhovore s niekým duchovne skúsenejším?

Šimon

slobodný, študent, 20 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie