Zamyslenia

Piatok v Cezročnom období

Piatok v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

Zamyslenie:

Dnešný svet je plný pokušení, ktoré si nás
dokážu získať úplne jednoduchým spôsobom. Pozrieme na internete už len na
chvíľku nejakú správu a zrazu je z toho hodina nášho času preč. Dáme
si len ďalší pohárik, veď to zo mňa ešte nerobí alkoholika. O pár
rokov to môže byť s katastrofálnymi následkami nie len pre nás, ale aj pre
našu rodinu, okolie. A tak isto to platí aj pri „iba sa pozriem,
predstavím si“, že som s niekým v neviazanom vzťahu. Prečo je tak
ťažké odolávať? Ako sa píše v 1Pt 5,8: „Buďte triezvi a bdejte! Váš
protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ Hľadá naše
najslabšie miesto, kde by mohol zasiahnuť nenápadným spôsobom a rozvrátiť
náš život hore nohami. Chráňme si naše srdcia, naše mysle, vzťahy, situácie,
v ktorých sa nachádzame, odovzdávajme ich nášmu Pánovi, aby pri každom
jednom rozhodnutí v čase slabosti bol s nami On a sprevádzal
nás.

Aplikácia:

1/ Mám nejakú slabosť, pokušenie, ktorému mám problém odolávať?

2/ Snažím sa odovzdať tieto situácie a prosiť o správne rozhodnutie?

Jana

vydatá, materská dovolenka, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie