Piatok v Cezročnom období

Piatok v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

Zamyslenie:

Dnešný svet je plný pokušení, ktoré si nás dokážu získať úplne jednoduchým spôsobom. Pozrieme na internete už len na chvíľku nejakú správu a zrazu je z toho hodina nášho času preč. Dáme si len ďalší pohárik, veď to zo mňa ešte nerobí alkoholika. O pár rokov to môže byť s katastrofálnymi následkami nie len pre nás, ale aj pre našu rodinu, okolie. A tak isto to platí aj pri „iba sa pozriem, predstavím si“, že som s niekým v neviazanom vzťahu. Prečo je tak ťažké odolávať? Ako sa píše v 1Pt 5,8: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ Hľadá naše najslabšie miesto, kde by mohol zasiahnuť nenápadným spôsobom a rozvrátiť náš život hore nohami. Chráňme si naše srdcia, naše mysle, vzťahy, situácie, v ktorých sa nachádzame, odovzdávajme ich nášmu Pánovi, aby pri každom jednom rozhodnutí v čase slabosti bol s nami On a sprevádzal nás.

Aplikácia:

1/ Mám nejakú slabosť, pokušenie, ktorému mám problém odolávať?

2/ Snažím sa odovzdať tieto situácie a prosiť o správne rozhodnutie?

Jana

vydatá, materská dovolenka, 30 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie