Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.
Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.
Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.
Jn 21,1-14

Zamyslenie:

Celú noc chytali ryby, ale nič nechytili. Nad ránom im niekto kričí: „Deti, máte niečo na jedenie?“

A káže im hodiť sieť z pravej strany lode.

Hneď pri oslovení „deti“, by som sa ja už urazil, čo si to tam nejaký chlapík kričí a ešte mne skúsenému rybárovi dáva rady.

Ale Ježišovi učeníci nasiaknutí láskou stali sa pokornými a počúvli. Totiž mali toho najlepšieho učiteľa, ktorý učí aj nás v týchto časoch počúvať a dôverovať Mu, aj keď Ho nevidíme. Nasledujme aj my konanie učeníkov „detsky“ dôverovať Bohu, tak ako to robia všetci maličkí.

Aplikácia:

1/ Nemám aj ja kvôli svojmu egu zastreté oči?

2/ Načúvam a konám podľa Ducha Svätého, aj keď sa mi v danej situácií zdá, že je to nezmysel?

Marek

zenaty, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie