Zamyslenia

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.
Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.
Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.
Jn 21,1-14

Zamyslenie:

Celú noc chytali ryby, ale nič nechytili. Nad ránom im
niekto kričí: “Deti, máte niečo na jedenie?”

A káže im hodiť sieť z
pravej strany lode.

Hneď pri oslovení
“deti”, by som sa ja už urazil, čo si to tam nejaký
chlapík kričí a ešte mne skúsenému rybárovi dáva rady.

Ale Ježišovi učeníci
nasiaknutí láskou stali sa pokornými a počúvli. Totiž mali toho najlepšieho
učiteľa, ktorý učí aj nás v týchto časoch počúvať a dôverovať Mu, aj keď Ho
nevidíme. Nasledujme aj my konanie učeníkov “detsky” dôverovať Bohu,
tak ako to robia všetci maličkí.

Aplikácia:

1/ Nemám aj ja kvôli svojmu egu zastreté oči?

2/ Načúvam a konám podľa Ducha Svätého, aj keď sa mi v danej situácií zdá, že je to nezmysel?

Marek

zenaty, 41 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie