Zamyslenia

Pondělí po 16. neděli v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!“
Mt 12,38-42

„Zde je někdo víc než Šalamoun“

Královna z Jihu podstoupila dalekou cestu, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A zde je někdo větší než Šalamoun.
Jak dalekou cestu musíme podstoupit, abychom například došli včas do kostela. Kolik kroků či minut nás to stojí, než dorazíme, abychom mohli být s Ježíšem, který nás zve a očekává. Právě zde můžeme naslouchat Jeho slovům a přijmout ho v plné síle Daru Jeho života.
Pán kárá i ty, kteří hledají různá znamení, „zjevení“ a „zázraky“. Skutečná živá víra se bez toho všeho obejde. Vždyť všechno kolem nás je dostačujícím důkazem a svědectvím o Boží tvořivé lásce.
Instinkt milujícího srdce vede, abychom viděli a pochopili, co Pán chce říci.
Znamení pravé víry je právě to, že nepotřebujeme znamení.

Otázky:
1/  Jaká je moje víra? Slabá, chvějící a nebo zralá?
2/  Věřím ve slunce i když nesvítí, věřím v lásku, i když ji necítím.  Věřím, že je Bůh, i když mlčí.

P. Jakub

kněz

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie