Zamyslenia

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Mt 5, 1-12

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom, ako majú žiť, aby dosiahli nebeské kráľovstvo. Blahoslavenstvá sa pripodobňujú desatoru Božích prikázaní. Sú akýmsi návodom, podľa ktorého bude človek šťastný a raz aj Bohom oslávený, ak sa bude nimi riadiť. Veď Boh nemá v záujme, aby sa nám žilo zle, v smútku a beznádeji. Chce nám povedať, že človek vie byť v živote spokojný, vyrovnaný. Slová Ježiša pôsobia upokojujúco. Na jednej strane si uvedomujeme, akí sme slabí a hriešni, no na strane druhej, ako nás Pán dvíha, keď padáme do hriechu. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať, či mám „srdce na mieste“. Nehovorím o tom, že je na ľavej strane a spolupracuje s našim telom. Hovorím o spolupráci s ostatnými, ktorí sú okolo nás. Byť nápomocný tam, kde je to potrebné, prispieť svojimi rukami k vytvoreniu hodnotných vecí. A popri tom nezabúdať na to, že máme byť pokorní, ľudí nesúdiť, ale radšej povzbudiť, s pokojom riešiť situácie všedného dňa, robiť veci tak, aby som svojimi skutkami ukázal, že som Božím synom, dcérou. Ak ja budem voči svojim blížnym milostivý a milosrdný, bude aj náš Otec k nám milosrdný a raz sa dočkáme vytúženého nebeského raja. Majme preto naše srdcia na mieste, a investícia sa nám zaručene vráti.

Aplikácia:

1/ Máme svoje „srdce na mieste“?

2/ Využívame svoj voľný čas efektívne?

Jana

vydatá,
ekonómka, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie