Zamyslenia

Pondelok 6. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Jn 15, 26 – 16, 4

Zamyslenie:

            Ježiš
nás ujisťuje o svojej láske voči nám znova a znova. Dôkazy o tom môžeme vidieť,
cítiť, vnímať v žalmoch, piesňach, teraz aj v tomto evanjeliu.

            Prejavy
Ježišovej lásky sú tentokrát v podobe varovania pred pohoršením, ktorému budú
čeliť apoštoli vo svojej službe – vo vydávaní svedectva o Ježišovi. Hovorí im:
“…každý, kto vás zabije..” laickou rečou, by sme si to mohli preložiť, “áno
pravdepodobne vás zabijú, odsúdila vás pre moje meno, pre to, čo budete v mojom
mene ohlasovať.“ Apoštoli sú ochotní podstúpiť napriek všetkému toto riziko
smrti odpovedajúc.. pre Teba, áno! Teda, nevieme o nikom kto po týchto
Ježišových slovách utiekol. Boli ochotní podstúpiť toto riziko, riziko smrti.
Pretože mali vieru a istotu, že on je pravá cesta, pravda a láska.

Aplikácia:

1/ Som ochotný/á hľadať božiu pravdu? Akým spôsobom ju hľadám?

2/ Verím v to, že Boh má pre mňa pripravenú tú najlepšiu cestu?

Mária, slobodná, 27 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie