Zamyslenia

Pondelok po 3. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“
Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.“
Lk 4, 24-30

Zamyslenie:
Pri počúvaní Ježišových slov: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.” mi prišlo na um, že sme často málo vďační za to, čo doma máme.

Domov,, za týmto slovom sa môže skrývať
viacero vecí: miesto, kde bývame, rodičia, súrodenci, priatelia, spolužiaci v
škole, kolegovia v práci, ale aj mesto v ktorom žijeme, či príroda okolo nás,
ktorú svojou činnosťou často ničíme. Dokonca, za týmto slovom môže byť aj
samotný náš Otec, Boh.

Toto a mnohé ďalšie si nie vždy dostatočne
vážime a berieme to ako samozrejmosť. Chýba nám vďačnosť a uvedomenie si toho,
že toto všetko nám bolo dané darom.

Naši blízki nám nie sú vzácni a niekedy sme z
nich podráždení. Berieme ich ako rutinu. Príklad z môjho života sú rodičia a
vzťah medzi nami. Tento vzťah je pomerne komplikovaný. Vinu vidím aj v tom, že
som im málo vďačný za to, že mi bol prostredníctvom nich darovaný život. A to
je dar, za ktorý som nesmierne vďačný. Ďakujem zaň Bohu veľmi často. Ale
rodičom to isté nepoviem, či neprejavím.

Možno práve ľudia, ktorí prekonali dlhé
obdobie samoty dokážu mať iný pohľad. Zopár takých poznám. Pre nich je prítomnosť
človeka vzácnosťou. Nepovažujú nikoho za samozrejmosť, ale ako veľký dar.

Skúsme nadobudnúť nový pohľad na našich
blízkych, ktorí sú pri nás a pozerajme sa na nich novými očami lásky a
vďačnosti.

Aplikácia:

1/ Uvedomujeme si, aké máme bohatstvo doma vo svojej rodine, blízkych, priateľoch, svete okolo nás, v Bohu?

2/ Začnime alebo ukončme dnešný deň modlitbou vďaky za všetky dary, ktoré sú bežnou súčasťou nášho života, no pritom sú pre nás veľkým bohatstvom.

Marek

manžel a otec dvoch synov, 40 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie