Pondelok v 1. týždňa v Cezročnom období

„Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.“
Mk 1,14-20

Ježiš si povolal k Šimona, Ondreja, Jána, Jakuba. Povedal slovo, vetu a oni hneď išli za ním. Fascinujúce. Nepýtali sa, kam majú ísť, čo budú robiť. Čo za to budú mať. Ktovie, či vedeli, čo vôbec budú robiť.  Nenechali si dva dni na premyslenie. Ani sa nešli s niekým poradiť.  HNEĎ išli.

Aj nás Boh povolal. V okamihu krstu. Stali sme sa jeho deťmi a nimi aj sme. Nemusíme už zanechávať naše siete, ani naše rodiny. Sme povolaní nasledovať Krista tam, kde žijeme. V prostredí, v ktorom sa nachádzame, s ľuďmi, ktorí nás obklopujú. V každej činnosti by malo byť vidieť, že nasledujem Ježiša. Robím prácu s láskou, dôkladne, snažím sa robiť najlepšie ako viem, pomôžem druhým, vnímam potreby. Nie som sebec, farizej, žijem autenticky. Nie  z modlitieb v kostole alebo počtu odmodlených ružencov vidno, že nasledujem Krista, ale z mojich skutkov. Z môjho života. Nezabudnime, že ak to, čo hovoríme, sa nezhoduje s tým, čo konáme, odrádzame druhých od Krista. A učeník by taký nemal byť.

Pane, daj mi odvahu žiť moje povolanie a nebáť sa rozhodnúť ísť každý deň nanovo za Tebou.

Aplikácia:

1/ Je na mojom živote vidno, že kráčam za Kristom?

2/ Uvedomujem si, že krstom si ma Boh povolal byť jeho učeníkom?

Kristína

vydatá, ekonóm, 34 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie