Zamyslenia

Popolcová streda

“Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.”
Mt 6,1-6.16-18

Zamyslenie:
V Cirkvi Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie, keď sa pokáním a vnútornou obnovou pripravujeme na slávenie veľkonočného tajomstva. Úryvok z evanjelia nás pozýva zamyslieť sa nad tým, z akej pohnútky konáme dobré skutky, pomáhame iným, ako sa modlíme, či postíme.

Čakala som naše prvé dieťatko. Za plnej pracovnej vyťaženosti prišli problémy a bola som nútená zostať 2 týždne v nemocnici. Pán mi vtedy daroval čas s Ním v nemocničnej izbe a zvláštnym spôsobom ma zastavil v náhlení.  Práve začal pôst.  V predvečer, ktorý predchádzal odchodu dieťatka do neba mi Pán poslal kňaza a milosť svätej spovede. V bolestiach a trápení som odovzdala všetko, čím som bola –  svoj strach, žiaľ i život Ježišovi, zhmotnenému  na kríži na Kalvárii – práve tam som mala z izby výhľad. Potom nasledovalo niekoľko týždňov, v ktorých som v modlitbe zavretá doma skúmala, čo budem robiť ďalej. Nakoniec to bolo  rozhodnutie odísť z komerčného sveta  a vydať sa na  cestu  dobrodružstva s Pánom v službe rodinám. V nasledujúcich rokoch prišli – vždy v pôstnom období – operácia, púť k sv. Gerardovi Majellovi a nakoniec narodenie zdravého a nádherného syna, neskôr aj dcéry.  Tieto udalosti  mi neustále pripomínajú, že Pán nám  v živote dáva príležitosti, aby sme spomalili a obrátili sa k Nemu.  Je len na nás, aký postoj zaujmeme. Každé dôverné, skryté  spojenie  nášho vnútra s Pánom je veľkým pokladom, ktorý nás premieňa, prináša ovocie a približuje k spáse. Nadchádzajúci  pôst je príležitosťou znovu objaviť poklad intímneho rozhovoru so Stvoriteľom i Ježišovou Matkou.

Aplikácia:


1/ Je každodenný osobný rozhovor s Pánom súčasťou môjho duchovného života? Ako vplýva osobná modlitba na môj život?
2/ Dnes sa pokúsim sústrediť sa na celú svätú omšu a vnímať Pánove vnuknutie na moje konkrétne pôstne predsavzatie

Dobroslava

vydatá, koordinátorka OZ, 48 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie