Popolcová streda

„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“
Mt 6,1-6.16-18

Zamyslenie:
V Cirkvi Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie, keď sa pokáním a vnútornou obnovou pripravujeme na slávenie veľkonočného tajomstva. Úryvok z evanjelia nás pozýva zamyslieť sa nad tým, z akej pohnútky konáme dobré skutky, pomáhame iným, ako sa modlíme, či postíme.

Čakala som naše prvé dieťatko. Za plnej pracovnej vyťaženosti prišli problémy a bola som nútená zostať 2 týždne v nemocnici. Pán mi vtedy daroval čas s Ním v nemocničnej izbe a zvláštnym spôsobom ma zastavil v náhlení.  Práve začal pôst.  V predvečer, ktorý predchádzal odchodu dieťatka do neba mi Pán poslal kňaza a milosť svätej spovede. V bolestiach a trápení som odovzdala všetko, čím som bola –  svoj strach, žiaľ i život Ježišovi, zhmotnenému  na kríži na Kalvárii – práve tam som mala z izby výhľad. Potom nasledovalo niekoľko týždňov, v ktorých som v modlitbe zavretá doma skúmala, čo budem robiť ďalej. Nakoniec to bolo  rozhodnutie odísť z komerčného sveta  a vydať sa na  cestu  dobrodružstva s Pánom v službe rodinám. V nasledujúcich rokoch prišli – vždy v pôstnom období – operácia, púť k sv. Gerardovi Majellovi a nakoniec narodenie zdravého a nádherného syna, neskôr aj dcéry.  Tieto udalosti  mi neustále pripomínajú, že Pán nám  v živote dáva príležitosti, aby sme spomalili a obrátili sa k Nemu.  Je len na nás, aký postoj zaujmeme. Každé dôverné, skryté  spojenie  nášho vnútra s Pánom je veľkým pokladom, ktorý nás premieňa, prináša ovocie a približuje k spáse. Nadchádzajúci  pôst je príležitosťou znovu objaviť poklad intímneho rozhovoru so Stvoriteľom i Ježišovou Matkou.


Aplikácia:


1/ Je každodenný osobný rozhovor s Pánom súčasťou môjho duchovného života? Ako vplýva osobná modlitba na môj život?
2/ Dnes sa pokúsim sústrediť sa na celú svätú omšu a vnímať Pánove vnuknutie na moje konkrétne pôstne predsavzatie

Dobroslava

vydatá, koordinátorka OZ, 48 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie