Zamyslenia

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Dnešné Božie Slovo:

„Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51-58

Zamyslenie:

Rozjímanie nad dnešným Božím slovom ma priviedlo k trom
myšlienkam: 1. Vedieť klásť otázky je umenie. Ako rodiča ma vždy poteší, keď mi
dieťa položí rozumnú otázku a má úprimnú snahu problém pochopiť. To Židom
chýbalo, Ježiša opovržlivo volajú “tento”, ani sa nepýtajú jeho, ale hádajú sa
medzi sebou. Akoby ich skutočná odpoveď nezaujímala, len hľadajú zádrapku proti
nemu. 2. Ježišovi mimoriadne záleží na
tom, aby sme tieto jeho slová pochopili.
V rámci kapitoly Ježiš už tretí krát
zdôrazňuje: “Ja som živý chlieb”. Ako správny učiteľ podstatu opakuje viac ráz,
aby sme si to dobre zapamätali. Zároveň neostáva len pri teórii. V dnešnom
krátkom úryvku nám dokonca šesť krát ponúka návod, čo máme robiť my: “Kto je
moje telo (tento chlieb)”, “Ak nebudete jesť telo Syna…”. Dobrý Bože, čo je
ten chlieb, a ako ho mám požívať v mojom bežnom živote? Po dňoch sucha mi
prišla odpoveď v knižke Nasledovanie Krista: “Veď keby bolo pre spásu ľudstva
niečo lepšie a užitočnejšie ako trpieť, Kristus by nám to bol slovom a
príkladom zaiste ukázal”. A to ma viedlo k poslednej myšlienke: 3. Vezmi si príklad od Ježiša ako správne
niesť svoj kríž.
Naučiť sa nereptať aj keď som presvedčený, že mám pravdu.
Neodkladať kríž nabok, nebodaj chcieť ho naložiť na druhého. Naopak, s láskou
ho objímať a poctivo niesť. Poďme na to!

Aplikácia:

1/ Kladieš si často otázky pri čítaní/počúvaní Svätého písma? Dostávaš na ne odpovede?

2/ Ako sa Ti darí niesť svoj kríž?

Peter

ženatý, programátor web stránok, 31
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie