Zamyslenia

Sobota 2. máj, Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“
Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“
Jn 6, 60-69

Zamyslenie:

Jeden z pre
mňa nezabudnuteľných príbehov znie skrátene takto: Keď si sa ráno zobudil, dúfal som, že mi povieš aspoň pár slov. Dal
som ti nový deň, zapálil nebo a naplnil ho spevom vtákov, aby som videl, či si
ma počul, ale veľmi si sa ponáhľal, aby si nemeškal do práce. Podporil som ťa
vo všetkých pracovných povinnostiach, no bol si príliš zamestnaný, aby si mi
niečo povedal. Po návrate domov som videl tvoju únavu a spustil som tichý
upokojujúci dážď, ale keď začalo pršať, nahneval si sa a urazil si moje meno.
Veľmi som dúfal, že budeš rozprávať, bolo ešte veľa času, ale zapol si telku a potom
si sa navečeral. Všimol som si, že túžiš po tichu, a tak som zatemnil nebo,
zapálil hviezdy a mesiac a ponúkol ti tú nádheru, ale teba to
nezaujímalo. Bol si zničený, spadol si na posteľ a v momente si zaspal.
Sprevádzal som tvoje sny hudbou nočného vtáctva, ale to nie je dôležité,
pretože si si ani neuvedomil, že som tu stále pre teba. Mám viac trpezlivosti, než
si môžeš predstaviť, mám ťa rád a každý deň čakám na tvoju modlitbu. Dobre, už
si znovu hore a ja som tu s mojou láskou a čakám na teba, veriac, že dnes
mi venuješ aspoň trocha času. 

            Isto si domyslíme, kto je rozprávačom. Ježiš sa v dnešnom
evanjeliu pýta svojich najvernejších: „Aj vy chcete odísť?“ Tak ako v tom príbehu:
netlačí na nich, nevnucuje sa im, nehovorí napochytro nijaký bravúrny argument,
ktorým by ich presvedčil, aby zostali. Naopak, ponúka im možnosť slobodne odísť
alebo sa znovu rozhodnúť pre neho. „Nič si nedal Kristovi, ak si mu nedal celé
svoje srdce“, povedal sv. Jozef Kalazanský a mal pravdu: Boh chce celé naše
srdce, nielen jeho časť ale nebude nás do ničoho nútiť, čaká či mu ho slobodne
darujeme.  

Aplikácia:

1/  Koľko si všímam Boha počas dňa? Robím aj ja niečo pre to, aby náš vzťah rástol?

2/ Rešpektujem slobodu druhých a nezaťažujem ich svojimi neprimeranými požiadavkami? A zároveň :vážim si svoju vlastnú slobodu alebo sa nechám druhými využívať?

Lucia

slobodná,
študentka, 24 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie